Világosító Szent Gergely ünnepe

Pünkösd után negyedik vasárnap emlékezik a magyar-örmény, örmény közösség legtiszteltebb szentjére, apostolára Világosító Szent Gergelyre. Nuridsány Zoltánné a kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat elnöke ez alkalomból történeti írásokból, legendákból, mondákból és megélt élményekből állított össze ismertetőt az örmény kereszténységről.

Világosító Szent Gergely térítette meg IV. Tiridát örmény pogány uralkodót, aki ezután betiltotta a pogány vallást, és a kereszténységet államvallássá nyilvánította Kr. u. 301-ben a világon elsőként. Így Örményország lett a világ első keresztény állama, Rómát jóval megelőzve.

Jézus életében már szerveződtek kisebb keresztény csoportok Örményország területén. Agbár király meg is hívta őt, hogy megossza hatalmát Jézussal. Maga helyett azonban két tanítványát küldte el, Bertalan és Tádé Apostolokat. Így erősebben megindult a keresztény térítés. Nem volt egyszerű a Jézust meghívó király halála után, mert két évszázadon keresztül római, parthusés perzsa hadjáratok folytak Örményország területén. A Római Impérium pogány császárai /Néró, Diocletiánus./ nevezték ki az örmény uralkodók sorát: I., II., III., és IV. Tiridát-ot, akik parthus dinasztiából származtak, mert kihalt az Artaseszida örmény királyi dinasztia. Grigor a későbbi Világosító Szent Gergely IV. Tiridát uralkodása idején hittérítőként tért vissza saját hazájába, az akkor keresztény Kayseriből. Ott folytatott tanulmányokat, miután a királyi vérbosszú miatt előzőleg, menekülnie kellett, hiszen a másik királyi családból egyedül ő maradt életben. Hazatérése után Grigort pogány isten előtti áldozatra hívta a király. Grigor ez megtagadta, s ezért börtönbe, a „Mély Verembe” vetették /KhorVirap-ba./ Sokan sínylődtek a börtönökben, mert feltámadt Anahit pogány istennő imádata, de a keresztény közösség tagjai, sorra megtagadták az áldozat bemutatását. A Római Birodalom területéről mégis ide menekültek a keresztények, pedig a király vagy kiadatta, vagy megölette őket. Rómából menekült a gyönyörű keresztény Ripszima, akit Diocletianus császár üldözött szerelmével. A lány azt remélte, hogy 37 társával együtt, Örményországban menedékre talál. Vesztére, hiszen IV. Tiridát örmény király is szerelmes lett a szépséges szűzbe. A leány a csábításnak ellenállt és ezért a király kivégeztette társaival együtt. Az istenítélet nem maradt el. Az uralkodó, gonosztette után megőrült és vadkanná változva bolyongott birodalmában. Keresztény leánytestvére, nem csak a börtönben sínylődő rabokat és Grigort tartotta életben, de a pogány feslett életű, vadkanná változott testvérét is szánta. Istenhez fohászkodva, álmában jelenést látott, miszerint testvérét, a királyt, a rokon – a keresztény Grigor gyógyíthatja csak meg! Ezután a kiszabadult Grigor, meggyógyította IV. Tiridát-ot. A király ezután megtért, betiltotta a pogány vallást, és a kereszténységet államvallássá nyilvánította Kr. u. 301-ben a világon elsőként. Így Örményország lett a világ első keresztény állama. Rómát jóval megelőzve. Grigor, Gergely a hittérítő, Világosító Szent Gergelyként első püspöke lett az országnak. Szent Gergely isteni látomásában maga a Megváltó jelent meg és kijelölte az első keresztény templom helyét az akkori fővárosban: (Vagharsapatban,) ma Ecsmiadzin. A név azt jelenti: „Ahova leszállt az egyszülött.”  Világosító SzentGergely a kijelölt helyre felépíttette a templomot (székesegyházat), amely Örményország és a keresztény világ első építménye lett. Ecsmiadzin pedig az örmény egyházfők, katolikhoszok székhelye, az örmények Vatikánja. Jelenleg: II. Karekin pátriárka, minden örmények katholikosza székel Ecsmiadzinban. Világosító Szent Gergelyaz örmények legtiszteltebb szentje.  Ő világosította meg az élet világosságával, az Evangéliummal a népet. Az Ó-hazától távol élő magyarrá lett örmények is hűen és méltóan ápolják Világosító Szent Gergely hagyományát mind az erdélyi örmény településeken, mind Magyarországon.

 A XV. kerületi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat a zuglóival összefogva közösen szervezi minden évben ezt a hagyományos nagy ünnepet, sokrétű szakrális és világi kulturális programokkal. Minden alkalommal, bensőséges együttléttel és finom erdélyi örmény és örmény ízek kóstolójával zárul a nagy érdeklődésre számot tartó rendezvény – jegyezte meg Nuridsány Zoltánné.

Kitért arra is, hogy Erdélyben Szamosújváron, Armenopolisban a volt örmény fővárosban szerveződik minden évben a legnagyobb, legünnepélyesebb Világosító Szent Gergely ünnep, Búcsú keretében. Az identitás őrzésnek jeles napja, amelyen mi is részt veszünk és mindenki, aki megteheti a határon innen és túlról összegyűlik a Szamos parti „Athén-ban” a patinás örmény városban Szamosújváron. Az ünnepi szertartás az örmény székesegyházban kezdődik, a mindenkorigyulafehérvári római katolikus érsek, romániai katolikus örmény apostoli kormányzó celebrálja misét. Közreműködik a szamosújvári és a gyergyószentmiklósi örmény kórus, felvonulnak a hagyományos gyergyói vörös köpönyegesek és jelenlétükkel színesítik aszertartást. Mise után, ebéddel folytatódik a közös, örömteli együttlét. Majd délutáni gazdag programokkal és esti orgona koncerttel zárul Világosító Szent Gergely ünnepe.

„Sajnáljuk, hogy ez évben sem Budapesten, sem Szamosújváron nem tartható meg a hagyományos Világosító Szent Gergely ünnep, de lélekben felidézzük és CD felvételen lejátsszuk az eddigi szép programokat” – fűzte hozzá Nuridsány Zoltánné.

 

Comments are closed.