Veszélyhelyzeti kihívások

A koronavírus-járvány újfajta feladatellátásra ösztönzi az önkormányzat intézményeit, gazdasági társaságait. A Palota-Holding Zrt.-nél is megváltozott körülmények között dolgoznak a munkatársak a veszélyhelyzet idején. Erről az új helyzetről, az így elvégzendő feladatokról kérdeztük Bokor István vezérigazgatót.

Fotó: XVMÉDIA, Vargosz

Dolgozói egészségének védelme érdekében a Palota-Holding is áttért az otthoni munkavégzésre, persze az ügyeleti rendszer fenntartása mellett. Bár személyes ügyfélfogadás nincs, szerdánként reggel 8 és délután fél 3 között a Száraznád utca 4–6. szám alatti ügyfélszolgálaton biztosítják a pénztári befizetés lehetőségét.

Az önkormányzat új bérlakáskoncepció megvalósításán dolgozik, amihez a Palota-Holding készít szakmai értékelést, elemzőanyagot. Erre létrehoztak egy projektet, melynek keretében teamek dolgozzák ki a részfeladatokat. Ezek alkotják majd az új típusú lakásgazdálkodás szakmai alapjait – tudtuk meg Bokor Istvántól.

„Az a cél, hogy a kerületben mielőbb ki lehessen írni szociális alapú bérlakáspályázatot, amire már elég régen volt példa. Ennek érdekében jelenleg az erre kijelölt ingatlanok műszaki állapotát ellenőrizzük, felmérjük, hogy a szükséges felújítások milyen ütemben és milyen költség­igénnyel végezhetők el” – mondta a vezérigazgató.

Kiemelt fontosságú feladat a társaság informatikai fejlesztésének megújítása, ami még ebben az évben megkezdődik, jelenleg ennek a pályázati kiírását készítik elő. Mint Bokor István elmondta, a feladatellátás gyorsasága és biztonsága érdekében ez a projekt nem tűr halasztást.

Azt is megtudtuk, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a bérlemények karbantartási feladatait egyelőre elnapolták, csak halaszthatatlan esetben végzik el a legszükségesebb munkákat.

Bokor István arról is beszélt, hogy az önkormányzati ingatlanok bérlői közül eddig csupán néhány vállalkozás érdeklődött a bérletidíj-fizetés esetleges könnyítésével kapcsolatban. A vezérigazgató elmondta, hogy az ilyen jellegű finanszírozás biztosítására elsősorban az úgynevezett kormányzati mentőcsomagok hivatottak, azonban Cserdiné Németh Angéla polgármester felkérésére a Palota-Holding indokolt esetben és egyedi elbírálás alapján megvizsgálja a díjfizetési könnyítés lehetőségét.

„A nehéz helyzetbe került helyiségbérlőinknek egy formanyomtatványt kell kitölteni és eljuttatni a Palota-Holdinghoz. A kérelem tartalmának ismeretében egyedi elbírálás alapján döntünk a bérletidíj-fizetés könnyítésének lehetőségéről. Ez elsősorban a díjfizetés átütemezésének lehetőségét jelenti” – emelte ki a vezérigazgató.

Comments are closed.