Újragondolt ifjúság

A helyi képviselő-testület által korábban elfogadott Gyermek- és Ifjúsági Koncepciót felfrissítették, amit megelőzött egy kutatás a kerületben 2016. május 1. és október 31. között. A felmérés célja az volt, hogy megvizsgálja, hogyan viszonyulnak a városrészben élő, illetve az itt tanuló fiatalok a kerületi ifjúsági munkához. Többek között erről is szó volt december 7-én az Ifjúsági Kerekasztal megbeszélésén.

A decemberi fórum/Fotó: XV Média, Nagy Botond

A decemberi fórum/Fotó: XV Média, Nagy Botond

A XV. kerületi Ifjúsági Kerekasztal harmincöt fővel ez év júniusában alakult meg, fiatalok és az ifjúsági területen dolgozó szakemberek részvételével. Ekkor a tagok ötleteiket, véleményeiket vitatták meg a stratégiát illetően, október 24-én pedig fórumot szerveztek „KÖR-DÖK” címmel, amin a kerületi iskolák diákönkormányzatainak vezetői, képviselői és segítő pedagógusai vettek részt. Az érintettek a találkozón kifejtették, hogy a kerületi ifjúság életében milyen változtatások szükségesek. Novemberben elkészül az ifjúsági stratégia vázlata, melyet szélesebb körben is bemutattak a szakértők.

A decemberi Ifjúsági Kerekasztal-találkozón a tagokon túl a kerületben ifjúsági területen tevékenykedő intézmények, szervezetek, egyházak képviselői is szívesen látott vendégek voltak. A fórumon egy kisebb létszámú szakmai csoportot is megalakítottak, akik aktívan részt vesznek a kerületi ifjúsági koncepció és a cselekvési terv véleményezésében, valamint kidolgozásában. A dokumentumot a Nemzeti Ifjúsági Stratégiát figyelembe véve és a fórumokon elhangzottak alapján, a kerületi ifjúságkutatás eredményeire alapozva készítik majd el, melyet 2017 januárjában az önkormányzat honlapján is megjelentetnek lakossági véleményezésre. Az Ifjúsági Stratégia és Cselekvési Tervet várhatóan 2017 februárjában nyújtják be a képviselő-testületnek.

Comments are closed.