Továbbra sincs 2019-es költségvetése a kerületnek

Testületi ülések sorozatát hívta össze Németh Angéla polgármester április 2-ára, a képviselők három tanácskozásra voltak hivatalosak aznap. Az este 6 órakor kezdődő ülésen ismét nekirugaszkodott a grémium, hogy megszavazza a kerület 2019-es költségvetési rendeletét.

Az első, délután 4 órakor kezdődő rendes ülés elején Németh Angéla polgármester az önkormányzat nevében gratulált Rippel Ferencnek és Rippel Viktornak, akik március 15-e alkalmából átvehették a Magyarország Érdemes Művésze díjat.

A protokolláris bejelentéseket követően a polgármester arról beszélt, hogy milyen károkat okoz a kerületnek, ha a költségvetési rendeletet most sem fogadja el a testület. A napirend megszavazása előtt elhangzott, hogy Németh Angéla különböző indokkal több előterjesztést nem vett napirendre, amit több képviselő is sérelmezett. Az ülés levezetését segítő dr. Filipsz Andrea aljegyző elmondta, mivel a polgármester „az előterjesztések mellőzéséről” döntött, ezért erre nincs lehetőség.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

A meghívó szerint 12 napirendet tárgyalt volna a grémium, többek között szó lett volna

  • az intézményi térítési díjak felülvizsgálatáról
  • a XV. kerületi rendőrkapitányság 2018. évi szakmai tevékenységéről
  • a 2019/2020-as nevelési-oktatási év előkészítéséről
  • az Egyesített Bölcsődék intézményvezetői pályázatának kiírásáról.

A képviselő-testület végül 10 igen 9 nem és 2 tartózkodás mellett nem szavazta meg a napirendet, így az ülést bezárták.


Ezek után további két rendkívüli ülést is tartottak. A délután 6-kor kezdődőn a kerület 2019. évi költségvetéséről szavaztak a képviselők negyedszer. Első körben ugyanis a február 26-i ülésen nem fogadta el a képviselő-testület az idei költségvetési rendeletet. Ezt követően, több mint négyórás testületi ülésen az a döntés született március 11-én, hogy elnapolják a vitát a rendelet megalkotásáról másnapra. Aztán március 12-én sem fogadta el a testület a rendeletet, ezért március 18-án, a törvényes határidő utolsó napján is összeült a grémium. Ekkor már napirendre sem vették az előterjesztést.

Az április 2-ai ülésen tárgyalt költségvetési rendelet tervezetébe a Fidesz-frakció korábban benyújtott javaslatai is bekerültek, egyebek mellett, hogy több pénz jusson a közalkalmazotti bérfejlesztésre és a köztisztaságra, a parkolóépítésre, továbbá a járdafelújításra.

Az ülésen még további 16 módosító indítványról szavaztak, aminek a többségét támogatta a testület. A végszavazásnál 10 igen, 7 nem és 4 tartózkodás mellett azonban ismét nem szavazták meg a költségvetési rendeletet. A rendelet el nem fogadása miatt a módosítók sem léptek életbe.

Az este 10 óra után kezdődő ülésen Németh Angéla javaslatot tett Victorné dr Kovács Judit alpolgármesteri megbízásának visszavonására, azonban nem volt meg a szükséges többség a napirend elfogadásához, így végül nem tárgyaltak erről a képviselők.

Németh Angéla polgármester azt nyilatkozta, hogy tovább tárgyal a költségvetésről, és a büdzsével kapcsolatban a következő rendkívüli testületi ülést április 9-én délután 5 órára hívja össze.

Comments are closed.