Tízes a GMK-nak!

A Gazdasási Működtetési Központ (GMK) július másodikán ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A jubileumi alkalomból a Szántóföld utcai Sporttelepen tartottak rendezvényt, ahol a társaság vezetése köszöntötte a szervezet munkavállalóit. A jeles évforduló apropóján Bárkai Katalin főigazgatóval beszélgettünk.

Mennyiben változott meg a GMK működése az eltelt 10 év alatt?

A GMK folyamatos változásokon ment keresztül mind a feladatokat, mind az intézményi kört tekintve, mellyel egyidejűleg a szervezet és a dolgozói létszám is állandóan változott. Jelenleg a 16. Alapító okirat van érvényben, a módosítások oka többségében a GMK munka- és hatáskörének változása volt. 

Milyen kritériumoknak kell megfelelni a kerületi intézményrendszer üzemeltetőjeként?

Az egyik legnagyobb próbatétel számunkra, hogy mind a fenntartó, mind a lakosság elvárásainak biztos és folyamatos hátteret tudjunk nyújtani az intézmények működéséhez. 

Küldetésünk, hogy meg tudjunk felelni a minőségi követelményeknek, környezettudatos, gazdaságos és hatékony üzemeltetési igényeknek. Haladni kell a modernizáció, egyszerűsítés, bürokráciacsökkentés terén, korszerűbb szolgáltatásokat kell kínálni az ügyintézések közepette is. 

Ezen stratégiai célok megvalósítását ugyanakkor nagymértékben befolyásolják a mindenkit érintő váratlan körülmények, így például a költségvetés elfogadásának elhúzódása, pandémia, kormányzati elvonások. Korábban éves szinten több százmillió forintot tudtunk fordítani az intézményrendszer korszerűsítésére, de a nagymértékű forráshiány miatt sajnos a tervek megvalósításról ez évben is le kellett mondanunk. 

Mennyire állandó a GMK szakembergárdája?

Állományunkat tekintve a kép vegyes. Bizonyos munkakörök esetében a dolgozói létszám viszonylag stabil, egyes területeken viszont kifejezetten nagy a fluktuáció.

Szerencsére rendelkezünk egy elhivatott, hivatását szerető, a GMK feladatellátásában rendkívül meghatározó stabil „csapattal”, akik már hosszú évek óta kitartanak az intézmény mellett. Vannak köztük vezetők és beosztottak egyaránt, ők azok, akikre bármikor, bármilyen körülmények között, mindig lehet számítani, akik előtt nincs lehetetlen. 

Sajnos a kedvezőtlen bérviszonyok miatt a szakmailag kvalifikált pozíciókban nagyon nehéz megtartani, vagy pótolni a kiesett erőt. 

A piaci viszonyok nagyon befolyásolják a hatásukat, volt idő, amikor komoly létszámhiánnyal küzdöttünk a konyhai munkaterületeken, azonban a pandémiás időszakban jelentős mennyiségben érkeztek hozzánk jelentkezők, itt jelenleg valamennyi álláshely betöltött. A GMK létszáma jelenleg meghaladja a 250 főt.

Milyen feladatok előtt áll a GMK a jövőt tekintve?

Ha nem változnak a feladat és hatáskörök, a hangsúlyok áthelyeződhetnek a minőségi fejlesztések, a hatékonyság, racionalizálás, gazdaságosság, korszerűsítés felé.

A közeljövőben az informatikai fejlesztések a legsürgetőbbek, emellett erősíteni szeretnénk a kontroll tevékenységeket, a gazdálkodás, működtetés költséghatékonyságának elemzésére, valamint nagyobb figyelmet kívánunk fordítani a már megfogalmazott minőségi követelmények megvalósítására. 

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy mindehhez a kellő humánerőforrás is rendelkezésre álljon. A viszonylag kedvezőtlen bérviszonyok ellenére ezért vonzóvá kell tenni a munkavállalók számára a GMK-t, előtérbe kell helyezni a jó munkaerő megtartását. Erős humánpolitikai tevékenységgel több olyan intézkedést is elkezdtünk már megvalósítani, amellyel egy jó és ütőképes csapatot tudunk együtt tartani. Erre a jövőben is további energiákat kell, és akarunk is fordítani.

 

Jó dolog barátságos, családias légkörben dolgozni

Megalakulása óta dolgozik a GMK-nál Kmetzné Török Fruzsina kézbesítő, akivel az itt eltöltött évekről, munkáról, kollégákról, a társaságról beszélgettünk. Fruzsina tíz éve, a GMK megalakulása óta munkatársa a társaságnak. Mint megtudtuk, már korábban is a kerületben dolgozott, méghozzá a Károly Róbert Általános Iskolában, ahol szintén hasonló feladatokat látott el. Onnan került át átszervezéssel a GMK-hoz. Mint mondja, jól érzi magát a munkahelyén, ahogy fogalmaz, szeret barátságos és családias légkörben dolgozni, ezt pedig a GMK-nál megtalálta. 

„A kezdetekkor, a Bácska utcában, még sokkal kevesebben voltunk mint manapság, mindenki ismert mindenkit, a cég szinte valamennyi dolgozójával kapcsolatba kerültünk a munka folyamán. Aztán az idő múltával persze nőtt, gyarapodott a szervezet, a munkatársak létszáma is jóval nagyobb lett, külső telephelyek nyíltak, újabb feladatkörökkel bővült a társaság, de szerencsére a barátságos légkör megmaradt” – fogalmazott. 

A kollégái közül többen szintén régóta dolgoznak a társaságnál, de mint mondta, utánpótlásból sincs hiány, a fiatalok is egyre nagyobb létszámban választják munkahelyül a GMK-t. A változásokból adódóan Fruzsina munkája is sokoldalú lett, új helyszínekkel, új emberekkel került kapcsolatba az évek alatt, mostanság főként az óvodákkal, az önkormányzattal és a Magyar Államkincstárral van napi kontaktusban. Szerinte a munkakörülmények jók, kitűnően felszereltek az irodák, kellemes a munkakörnyezet. Persze a fizetés és a juttatások lehetnének magasabbak, de erről valószínűleg minden közalkalmazottnak ez a véleménye – tette hozzá Fruzsina.

Egy évtized számokban 

A GMK 2011. július 1-jén 6 fő engedélyezett létszámmal kezdte meg 25 köznevelési intézmény gazdálkodási feladatainak ellátását. Egy évvel később már valamennyi önkormányzati intézmény vonatkozásában terjesztette ki a fenntartó ezt a hatáskört. A létszám ekkor már 50 főre növekedett, mivel elkezdődött annak a szervezetnek a kialakítása, amely az intézmények gazdálkodása mellett a működtetési, üzemeltetési feladatokat is megkapta.

2012. december 1-jén a létszám már több mint 300 főre emelkedett. A dolgozói létszám azóta is az aktuálisan ellátandó feladatokhoz igazodva változik. Az eltelt időszak alatt egy-egy intézmény hol a GMK-hoz tartozott, hol önállóvá vált (egészségügyi intézmény), történtek intézményösszevonások (óvodák) és szétválások (Csokonai, Ifjúsági és Sportközpont), kormányzati intézkedések (iskolák állami fenntartásba vétele) amelyek a GMK szervezetét is szükségképpen befolyásolták. 

A jelenlegi feladat és hatáskör 2018 óta állandósult. A GMK látja el a kerületi óvodák és bölcsődék, a szociális intézmények, a művelődési és kulturális intézmények, az önkormányzati sportlétesítmények és vidéki táborok működtetését és központi gazdálkodását. A társaság feladata a kerületi közétkeztetés szakmai irányítása és megszervezése, az intézmények közalkalmazottaival kapcsolatos bér- és munkaügyi, IT-üzemeltetési feladatok ellátása, az intézményi beszerzések, közbeszerzések lebonyolítása, valamint az önkormányzati rendezvények technikai hátterének biztosítása is.

 

Comments are closed.