Tizenöt, tizenöt év múlva

Hogyan nézzen ki a XV. kerület 15 év múlva? Többek között erre keresi a választ a helyi önkormányzat, és online fórumon a lakosság véleményét kéri, hogy építészetileg minél egységesebb, szolgáltatás tekintetében pedig még vonzóbb legyen a városrész.
Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) célja, hogy a területeken és a szakágakon átívelő szemlélet mentén, egy középtávú fejlesztési időszakra kijelölje a kerület fejlesztési irányait, lehetőségeit a változó kerületi, fővárosi, országos, valamit európai uniós fejlesztéspolitikához igazodóan. A városrész főépítésze, Sipos Gábor elmondta: időről időre át kell tekinteni, hogy a korábbi tervekből mit sikerült megvalósítani, mi az, ami továbbra is időszerű, és mi az, amire nagyobb hangsúlyt kell fektetni. Arra is kitért, hogy kiemelt cél a kerületben élő és tevékenykedő társadalmi csoportok tervezésbe történő széles körű bevonása, a társadalmi igények feltérképezése, a nyilvánosság teljes körű biztosítása annak érdekében, hogy közösen gondolkodjunk kerületünk jövőjéről.

Fotó: XVMÉDIA

„Fontos kiemelni, hogy ez a stratégia akkor lesz hasznos, ha az itt élők valós problémáira, igényeire, javaslataira támaszkodik, ezért kiemelten kérjük, hogy minél többen vegyenek részt ebben a folyamatban. Sajnos, a járvány miatti helyzet a személyes találkozások, beszélgetések, utcafórumok megtartását nem vagy csak nagyon korlátozottan teszi lehetővé, így a mai technikai eszközök adta lehetőségekkel próbáljuk ezt megoldani. Ennek egyik első eleme a nyitórendezvény videókonferenciája, melyre várunk minden érdeklődőt. A folyamatban a párbeszéd nem egyszeri esemény, a készülő anyagról rendszeresen lehet majd tájékozódni, arról véleményt megfogalmazni az önkormányzat honlapján külön erre kialakított felületen” – jegyezte meg a főépítész.
Cserdiné Németh Angéla polgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy az online nyitókonferenciát október 13-án 15 órától tartják, azonban a megbeszélésre regisztrálni kell, melyet 14.30-tól a tizenot2035@bpxv.hu e-mail-címen tehetnek meg az érdeklődők. A polgármester elmondta: nagyon reméli, sikeres lesz a kezdeményezésük és sokan fognak jelentkezni, illetve sokan elmondják majd a véleményüket is. „Bízom benne, hogy azokat a lakossági javaslatokat, amik megvalósíthatóak, be tudjuk majd építeni az ITS-be. Tizenöt évről beszélünk, nem tudhatjuk előre, merre fog fejlődni a technológia, de az biztos: az innováció mellett az élhetőbb környezet, a kerület vonzóképessége, a munkahelyteremtés és a lakhatási válság megszüntetése a fő szempont, amikor a városrész jövője kerül középpontba” – nyomatékosította a polgármester.
„A településfejlesztési koncepció és a stratégia összegzi a hosszú és középtávú célokat, azok elérését szolgáló beavatkozásokat és a lehetséges finanszírozás módjait. A jelenlegi nehéz gazdasági helyzetben még fontosabb, hogy a kerület alaposan megismerje az itt élők igényeit, így a rendelkezésre álló szűkös forrásokat azokra a beavatkozásokra fordítsa, amelyek a közös gondolkodás eredményeként fogalmazódnak meg” – ezt már Gutai Berta, a ProRégió tervezési irodavezetője nyilatkozta, aki részt vesz a projektben. Elmondta: szerencsés helyzetben vannak, hiszen a kerület vezetése valódi partnerség végrehajtását várja el, és a tervezés folyamán ehhez minden lehetséges eszközt biztosít. „A következő időszakban igyekszünk minél több kerületi lakos, civil szervezet, gazdasági szereplő véleményét megismerni, összehangolni, jól látható módon visszamutatni. Hiszünk abban, hogy ha a nyitott kommunikáció, az információ oda-vissza áramlása találkozik a lakosság együttműködésével, az a fejlesztések sikerét is megalapozza.”
Beke Károly, a Polgármesteri Kabinet Stratégiai és Tájékoztatási Csoport vezetője pedig úgy fogalmazott: „nagyon kevés olyan valódi alkalom van, amikor ténylegesen és komolyan beleszólhatunk abba, milyen legyen az otthonunk, a lakókörnyezetünk jövője. Abba, hogy milyen legyen a település vagy a kerület, ahol élünk 5, 10 vagy 15 év múlva. A részvételiség, a közösségi tervezés lényege viszont pont ez. Igaz, hogy a ko­ro­na­ví­rus-járvány miatt speciális helyzetben, javarészt az online világ virtuális tereiben, de arra biztatjuk a kerületi lakosokat, vállalkozásokat, civil közösségeket, az egyházi szervezeteket, a szakmai érdekképviseleteket, kamarákat, hogy minél többen vegyenek részt a következő hetek internetes eseményein.
Építsük együtt a holnapot! Tervezzük meg együtt, milyen legyen a XV. kerület 15 év múlva, 2035-ben!”

Comments are closed.