Temetői kisokos

Összeszedtünk néhány olyan, sírhelyekkel kapcsolatos kérdést, amelyek érdekelhetik a temetőlátogatókat. A válaszokat a Budapesti Temetkezési Intézettől (BTI) kaptuk.

Temető/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Temető/Fotó: XV Média, Nagy Botond

– Ki rendelkezhet a sírhely felett?
– Az rendelkezik, aki megváltotta, újraváltotta, tehát az, aki a sírhely díját megfizette, és az erről szóló számlát az ő nevére állították ki. A rendelkező az, aki eldöntheti, ki helyezhető a sírba, ő állíttathat síremléket, és feladata a sírhely, síremlék gondozása is.
– Ki felel azért, ha a síremlék ledől és balesetet vagy kárt okoz?
– A síremlék karbantartása, felújítása a rendelkező feladata. Ha a síremlék eldől, kárt okoz, a felelősség őt terheli. Felmerülhet a síremléket felállító sírköves felelőssége is, azonban ennek megállapítása, az ügyintézés már nem feladata a temető üzemeltetőjének. A vitás kérdéseket a rendelkezőnek kell rendeznie a sírkövessel.
– Mi a teendő, ha viharban kidőlt fa, letört ág megrongálja a síremléket?
– A viharból adódó kár nem az üzemeltetőt (BTI) terheli, ez vis maiornak minősül. A temető üzemeltetőjének biztosítása kizárólag az üzemeltető tulajdonára terjed ki, a síremlék viszont nem tartozik ebbe a körbe.
– Lehet-e a sír elé, mellé padot, kerítést, bármilyen építményt állítani?
– A rendelkező rendelkezési joga a sírhely méretére terjed ki. Kerítést, építményt a sírok köré nem lehet elhelyezni, pad kizárólag az üzemeltető írásbeli engedélyével helyezhető ki. A sírhelyeken ültethető növény, rakható fejfa, kereszt, illetve állítható síremlék. Minden olyan tárgy kihelyezése megengedett, amely nem sérti a köz­ízlést, illetve mások kegyeleti jogait. Azonban 1 méternél magasabbra növő fa, cserje, bokor ültetéséhez már szükséges a temető üzemeltetőjének engedélye.
– Mi a teendő akkor, ha a szomszédos sírt nem gondozzák, megdől, omlik a síremlék?
– Amennyiben a sírhely gondozását a rendelkező nem végzi el, ezáltal elgazosodik, beomlik, vagy a sírhelyen lévő síremlék megdől, akkor a temető üzemeltetője felszólítja a rendelkezőt a helyreállításra. Amennyiben a rekonstrukciót nem végzi el, és az elhanyagolt sírhely vagy emlék baleset- vagy életveszélyessé válik, az üzemeltető jogosult a balesetveszély elhárítására, amelynek költsége a rendelkezőt terheli.

Comments are closed.