Tájékoztató lótartók részére!

A közelmúltban történt lovak fertőző kevésvérűségével (FKV) kapcsolatos események, megjelent hírek/cikkek alapján szeretnénk egy részletes tájékoztatást nyújtani a lótartók részére.

A tájékoztatás célja elsősorban a tévhitek eloszlatása, a lótartók jogszabályban foglalt kötelezettségeire való figyelemfelhívás, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Állategészségügyi Osztály segítségnyújtása a lovak azonosításához és a prevenció legfontosabb eszközeinek, lehetőségeinek ismertetéséhez.

A lótulajdonosoknak tisztában kell lenniük a lótartással járó felelősséggel és kötelezettségeikkel. Fontos megjegyezni, hogy a jogszabály nem ismerése, nem mentesíti a tartót kötelezettségei megtétele alól. Fontos továbbá, hogy a jogszabályok be nem tartása veszélyezteti egészséges lovaink életét, ezáltal a hazai lóállomány létszámát.

Fentiekre tekintettel nyomatékosan kérjük a lótartókat, hogy amennyiben azonosítatlan származású és/vagy állategészségügyi státuszú lovakat tartanak, minél előbb tegyenek eleget a jogszabályi előírásoknak.

Bővebb információért forduljon a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és talajvédelmi Főosztályának Állategészségügyi Osztálya (Berze Tünde állattenyésztési felügyelő 06/70 903 9788, berzet@nebih.gov.hu és dr. Kulla András hatósági állatorvos 06/30 952 4196, kullaa@nebih.gov.hu), valamint az illetékes Pest Megyei Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya felé.

Az önkéntesen jelentkező, lótartással foglalkozó gazdálkodó egy ideig még szankció nélkül tehet eleget regisztrációs, ló-azonosítási és állategészségügyi státusz vizsgálati kötelezettségének!

Forrás: Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Állategészségügyi Osztálya

Comments are closed.