Tájékoztató az óvodás és bölcsis gyerekek szüleinek

Tisztelt Szülők!

A bölcsődei ellátásban és az óvodai nevelésben részesülő gyermekek közül az alábbiak számára 2015. szeptember 1-jétől az étkezés ingyenesen (100 % normatív kedvezmény) kerül biztosításra:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek,
  • tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
  • gyermek olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
  • gyermek olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
  • gyermek nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság,
  • gyermek olyan családban él, amelyben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át    (2015.évben 89.408,- Ft-ot)

A gyermekétkeztetés normatív kedvezményének az igénybevételéhez a NYILATKOZAT gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetén megnevezésű nyomtatványt kell kitölteni és az intézményvezetőnek benyújtani.

Nyilatkozat átvehető bármelyik bölcsődében, óvodában, és az Önkormányzat Ügyfélszolgálatán (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.).

A Nyilatkozat 2015. szeptember 1-jét megelőzően is benyújtható, de az abban foglaltak alapján a gyermekétkeztetés normatív kedvezménye legkorábban 2015. szeptember 1-jétől vehető igénybe.

Az étkezést minden hónapra vonatkozóan az intézményvezető által megjelölt napon meg kell rendelni és a kiállított számla másodpéldányát aláírni.

Szeptember hónapra a megrendelés időpontjai:

Óvodákban: 2015. augusztus 25. (kedd), és 26. (szerda)

Bölcsődékben: 2015. augusztus 31.

Felhívom figyelmüket, hogy ha a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a szülő/más törvényes képviselő/gondviselő köteles bejelenteni az intézményvezetőnél:

  • a távolmaradást és annak várható időtartamát,
  • a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

Budapest, 2015. augusztus 4.

Reiszné Naszádi Magdolna

főosztályvezető

Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály

Comments are closed.