Istentisztelet újra virtuális térben

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban az egyházak is ajánlásokat fogalmaztak meg. Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége azt írta: „szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést”. A gyülekezeteket kérik tovább...