Quaestor-károsultak

A Quaestor-károsultak a fővárosban a posták mellett két kijelölt kormányablakban is benyújthatják kárigényüket. A kárigényének benyújtásának végső határideje 2015. június 5. amelynek elmulasztása jogvesztő. Ezt követően nem lehet beadni az igényeket. A kormányablakokban kizárólag a kárigények benyújtására van lehetőség, a Quaestor vonatkozásában más típusú ügyintézést nem végeznek, konkrét ügyekben információt nem nyújtanak. A fővárosban két kormányablakban, a II. Kerületi Hivatal Kormányablakában (1024 Budapest, Margit körút 47-49.) és az V. Kerületi Hivatal Kormányablakában (1051 Budapest, Erzsébet tér 3.) adhatók be a kérelmek. A Quaestor Károsultak Kárrendezési Alapja a károsultak kérelmének benyújtásához űrlapot rendszeresített, amelyhez a kormányablakokban is hozzá lehet jutni, illetve letölteni a Befektő-védelmi Alap (BEVA) honlapjáról: www.bva.hu, és a kormányablak honlapról: https://kormanyablak.hu. A kormányablakhoz az Alapnak címzett kérelmeket zárt borítékban kell benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni az Alap nevét, és – feladóként – a kérelmező nevét és lakcímét. A benyújtó a kérelem átvételéről elismervényt kap – írta közleményében Budapest Főváros Kormányhivatala.

 

Comments are closed.