Politikai botrány a kerületben

Kiegészítő határozati javaslatot nyújtott be Agárdi János képviselő a július 4-ére összehívott rendkívüli képviselő-testületi ülésre, amiben az áll, hogy bizonyos határozatok végrehajtásának elmulasztása miatt a testület rendeljen el fegyelmi eljárást Hajdu László polgármester ellen. Az üggyel kapcsolatban nyilatkozott az XV TV-nek Németh Angéla és dr. Pintér Gábor alpolgármester.

Németh Angéla Fotó: XV Média, Nagy Botond

Németh Angéla Fotó: XV Média, Nagy Botond

Németh Angéla elmondta, hogy a vita az intézményi felújítások kapcsán pattant ki. Idén három intézmény – két óvoda és egy bölcsőde – teljes körű rekonstrukcióját határozta el a képviselő-testület, és ez az összeg szerepel a költségvetésben. A közbeszerzési eljárásra érkező ajánlatok azonban jóval – 77 millió forinttal – magasabbak lettek, mint amennyit előzetesen a költségvetésben elkülönítettek.

Az alpolgármester asszony kifejtette, ez a túlárazás elfogadhatatlan és korrupció gyanúját veti fel.

Azt is elmondta, hogy a júniusi 6-i testületi ülésen a költségvetés módosításáról szóló napirendhez dr. Pintér Gábor alpolgármester kiegészítő határozati javaslatot nyújtott be, amiben az áll, hogy a 77 millió forintos különbözetet a következő testületi ülésen építsék be a költségvetési rendeletbe. A polgármester ezt nem támogatta, a testület többsége viszont megszavazta – tette hozzá az alpolgármester asszony.

A július 4-ére összehívott rendkívüli ülés napirendjei között a fenti határozati javaslat nem szerepelt, ezért Agárdi János képviselő fegyelmi eljárás lefolytatását kezdeményezte a polgármester ellen, akit a vizsgálat idejére felfüggesztenének polgármesteri tisztségéből.

– A képviselő által benyújtott előterjesztésre adtam ki azt a közleményt, ami megjelent az önkormányzat honlapján, és amelyben teljes támogatásomról biztosítom Hajdu László polgármestert – emelte ki Németh Angéla. Hozzátette: a jegyző a Gazdasági Versenyhivatalhoz, illetve a Közbeszerzési Hatósághoz fordult az ügy miatt.

pintergabor_08_f-nb-1

dr. Pintér Gábor Fotó: XV Média

– Valóban az óvodai és bölcsődei felújítások kapcsán robbant a bomba – nyilatkozta dr. Pintér Gábor alpolgármester a kerületi tévének. Szerinte világossá vált, hogy különböző mondvacsinált ügyekre hivatkozva a kerület baloldali politikusai nem érdekeltek abban, hogy az intézményeket felújítsák a nyáron. Az alpolgármester hozzátette, hogy a Micimackó óvoda és a bölcsőde rekonstrukciója kizárólag a nyári leállás alatt végezhető el, ezért is sürgető a határozati javaslat végrehajtása.

Dr. Pintér Gábor a kivitelezési költségek jelentős emelkedését a kötelező bérminimum emelésével, valamint a vállalkozói árak komoly drágulásával magyarázta, amivel szerinte nem tudtak számolni a költségvetés készítésekor.

Mint mondta, a költségvetésben számos tartalék van, tehát a polgármester állításával szemben nem igaz az, hogy az önkormányzatnak nincs lehetősége ezekre a felújításokra.

– A június 6-i testületi ülés előtt vált világossá, hogy a polgármester ellenérdekelt a beruházásokban. Ezért nyújtottam be a módosító javaslatokat, amik azt a célt szolgálták, hogy megvalósulhassanak a fejlesztések. A határozati javaslatokat a testület többsége támogatta, ennek ellenére a polgármester és a jegyző folyamatosan kétségbe vonták, hogy a határozatokat végre kell-e hajtani. Úgy gondolom, hogy ez már nemcsak politikai, hanem jogi felelősség is. A mi álláspontunk az, ha a polgármester a képvelő-testületi határozatokat nem hajtja végre, akkor őt jogi felelősség is terheli.

Nem kívánjuk elmozdítani a polgármestert, ehhez nincsenek is meg a jogi eszközei a képviselő-testületnek. Egyszerűen fel akartuk hívni a figyelmet arra, hogy ezeket a határozati javaslatokat a mai napig nem hajtja végre a polgármester. Az egyetlen célunk az, hogy ezeket az intézményeket felújítsuk – fűzte hozzá az alpolgármester.

Comments are closed.