A PESTÚJHELYI PLÉBÁNIA NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI ALKALMAI

A PESTÚJHELYI PLÉBÁNIA NAGYBÖJTI ÉS HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI ALKALMAI  2015.

Február      27. PÉNTEK                                        17:00       Keresztút

 

Március 1. VASÁRNAP NAGYBÖJT 2.                 Vasárnapi miserend

6. PÉNTEK                                         17:00       Keresztút

8. VASÁRNAP – NAGYBÖJT  3.                   Vasárnapi miserend

10:30       BETEGEK SZENTSÉGE

13. PÉNTEK                                         17:00       Keresztút

15. VASÁRNAP – NAGYBÖJT 4.                    Vasárnapi miserend

10:30       Ifjúsági chorus

19. CSÜTÖRTÖK – TRIDUUM 1.    18:00      Szentmise Hartai Gábor szalézi a.

20. PÉNTEK                                          17:00      Keresztút

TRIDUUM 2.      18:00      Szentmise Hartai Gábor atya

21. SZOMBAT       TRIDUUM  3.     18:00      Szentmise Hartai Gábor atya

A TRIDUUM HÁROM NAPJÁN REGGEL NEM LESZ SZENTMISE!

 

22. VASÁRNAP – NAGYBÖJT 5.                     Vasárnapi miserend

 

25. SZERDA – GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY

08:00      Szentmise

27.  PÉNTEK                                          17:00       Ifjúsági Keresztút

29. VIRÁGVASÁRNAP                                     Vasárnapi miserend

10:30      Barkaszentelés, Márk Passió

Április  2 . NAGYCSÜTÖRTÖK               18:00          AZ UTOLSÓ VACSORA

EMLÉKEZETE: SZENTMISE-VIRRASZTÁS

3. NAGYPÉNTEK                              18:00           AZ  ÚR HALÁLÁNAK

EMLÉKEZETE: OLVASMÁNYOK, JÁNOS PASSIÓ, KÖNYÖRGÉSEK,

KERESZT LELEPLEZÉS, HÓDOLAT, SZENTÁLDOZÁS CSENDES IMÁDSÁG

4.  NAGYSZOMBAT                    9-17:00           SZENTSÍR LÁTOGATÁS

18:00    KRISZTUS VILÁGOSSÁGÁNAK  ÜNNEPLÉSE, SZENTMISE KÖRMENET

5. HÚSVÉT  JÉZUS FELTÁMADÁSA             Vasárnapi miserend

10:30               ÜNNEPÉLYES LITURGIA

6. HÚSVÉTHÉTFŐ- SZENTMISÉK: 08:00 és 10:30 (este nincs!)

 A GYÓNÁSI ALKALMAKAT KÜLÖN PLAKÁTON FOGJUK JELEZNI!

„Boldogok, akik nem láttak, mégis hittek”Jn 20, 29

Comments are closed.