PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosok!

A Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata a tulajdonában lévő 15 db üres (komfortos – összkomfortos) lakás költségelvű, felújítási kötelezettséggel történő bérbeadására

pályázatot hirdet.

A pályázati felhívás – mely részletesen tartalmazza a pályázható lakások adatait és a pályázati feltételeket – a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál, illetve a honlapon (www.bpxv.hu) 2015. október 19-én (hétfő) 8.00 órától 2015. november 11-ig (szerda) 16.30-ig tekinthetik meg. A pályázat kiírás szerinti feltételek leírása, valamint a benyújtásához szükséges formanyomtatványok az Ügyfélszolgálaton (Budapest XV. kerület, Bocskai u. 1-3. Illyés Gyula sarok) szerezhetők be. A pályázati anyag térítési díja 1.000.-Ft (a pénztári befizetésről szóló igazolás ellenében kapható meg a pályázati anyag), illetve az Önkormányzat internetes oldaláról ingyen letölthető.

Pénztár nyitva tartás (a pályázati anyag díjának kifizetése):

hétfő: 13:30 – 17:00

szerda: 9:00 – 15:30

péntek: 9:00 – 11:30

A pályázat benyújtásának helye: a Budapest Főváros XV. Kerületi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálata.

A pályázatokat az Egészségügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottság bírálja el, a pályázat lezárását (2015. november 11. (szerda) 16.30 óra) követő 30 napon belül, melynek eredménye a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán (hirdetőtábláján), valamint az Önkormányzat honlapján (www.bpxv.hu) tekinthető meg (a pályázók sorszámának megjelölésével). A nyertes pályázók az eredményről írásban is értesítést kapnak.

A pályázati anyag benyújtásával, valamint a pályázattal kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben ügyfélfogadási időben a 06-1-414-71-81 és a 06-1-414-71-85 telefonszámokon vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal Lakásosztályán (1156 Budapest, Száraznád utca 4-6. szám alatt, a Palota Holding Zrt. épületében) kérhető felvilágosítás.

Felhívom a pályázaton résztvevők szíves figyelmét, hogy a pályázati kiírást figyelmesen olvassák el, mert a hiányos, hiányosan kitöltött és a kiírásnak nem megfelelően benyújtott pályázatokat nem tudjuk értékelni, azok érvénytelenek lesznek.

 

 

Hajdu László sk.

polgármester

Comments are closed.