Pályázat: védett építészeti értékek megőrzése

Vissza nem térítendő támogatás nyerhető el a XV. kerületi egyedi védett épületek felújításához.

A XV. kerület önkormányzat polgármestere a védett építészeti értékek megőrzése érdekében a költségvetési keret erejéig ismételten meghirdeti a XV. Ke­rületi Ér­tékvédelmi Támo­gatás 2021 pályázatot. A pályázat keretén belül vissza nem térí­ten­dő, előfi­nanszírozott pénzügyi támogatást lehet igénybe venni, az értékvédelmi szem­pont­ból egyedi védett épü­letek illetve azok tartozé­kainak korhű felújításához, rekonstrukciójához, továbbá a MÁV telep településrész építészeti értékeinek megmentéséhez. A támogatás legfeljebb 2.000.000 forint értékben kérhető, továbbá a ter­vezett beruházás összköltségének legfel­jebb 50 százalékát érheti el.

Pályázati határidő: a pályázati anyagokat 2021. szeptember 27. hétfő 16 óráig lehet a Főépítészi Irodára személyesen benyújtani.

További információk: A pályázathoz előze­tesen az iroda munkatársai személyesen vagy a foepitesz@bpxv.hu e-mail címen segít­séget nyúj­tanak.

A döntés menete: A benyújtott pályázati anyagokról szakmai szempontok alapján a polgármester dönt, s ezután a nyertes pályázók­kal támogatói szerződés kerül megkötésre.

 

A pályázati kiírás, a hozzá tartozó mellékletek és a helyi védett épületek listája letölthető az önkormányzat honlapjáról:

https://www.bpxv.hu/hirek/palyazat-a-vedett-epiteszeti-ertekek-megorzesere-2

 

Comments are closed.