Óvodai beiratkozás

A XV. kerületi önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a beíratás 2015. május 4-től május 8-ig tart.
Idén szeptember 1-jétől a gyerek abban az évben, amelynek augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai nevelési év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-ig tart. A szülő köteles a megadott időpontban a választott óvodába beíratni a gyerekét.

Ovisok, illusztráció/XV Média, Vargosz

Ovisok, illusztráció/XV Média, Vargosz

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyerek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni azt a gyereket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
A felvételről az óvoda vezetője dönt. A vezető a felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel 2015. június 9-ig. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, annak hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat, melyet a döntést hozó óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.
Idén is elkészült a kerületi „Óvodai kalauz”, mely segíthet a szülőknek a legmegfelelőbb óvoda kiválasztásában. Benne vannak az óvodák sajátosságai, programjai, szabadidős foglalkozásai és a nyílt napok, amikor ellátogathatnak egy-egy intézménybe.
Mind a kalauz, mind a beiratkozásról szóló részletes közlemény letölthető a www.bpxv.hu honlapról.

A képviselők a március 26-i ülésen arról is döntöttek, hogy 2015/2016-os nevelési évben hány óvodai csoport indítását engedélyezik, és ehhez mennyi óvodai dolgozói álláshelyet biztosítanak.
A csoportszámok a május 4. és 8. között esedékes óvodabeiratkozástól függően még változhatnak, de az előzetes tervek szerint így alakul.
Szeptembertől a Patyolat oviban 5, a Tóth István tagóvodában 2, a Hartyánban 8, az Árendásban 3, a Micimackóban 8, a Molnár Viktor oviban 8, a Kavicsosban 6, a Páskomban 4, a Mozdonyvezetőben 8, a Napsugár 1. számú tagóvodájában 6, a Napsugár 2. számúban 4, az Aulichban 5, a Mézesben 3, a Bújócskában 4, a Manóvárban 4, a Bocskaiban 3, a Klapkában 4, a Régifóti útiban 3, a Szövőgyár oviban 7, míg a Vácrátót téri tagóvodában 4 csoport indulhat.
A 99 csoport mellé mintegy 210 pedagógus, több mint 140 pedagógusmunkát segítő és 27 technikai álláshelyet engedélyez és finanszíroz a testület.

Comments are closed.