Összevonás és támogatás

Április 22-i rendkívüli ülésén módosította a testület az önkormányzat idei költségvetését, döntött az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Támogatták a képviselők a Siemens Zrt. Késmárk utcai telephelyével kapcsolatos fejlesztési elképzeléseket. Elfogadta a grémium a XV. kerületi önkormányzat következő 10 évre vonatkozó Gazdasági és Társadalom-, Környezet- és Területfejlesztési Programját.

Az áprilisi rendes testületi ülés a díszpolgári címek átadásával kezdődött. Idén Tóth Lajos, a Csokonai Kulturális és Sportközpont igazgatója és posztumusz Márton Mihály atya kapta meg az elismerést.

Egy interpellációt is meghallgatott a testület az április 30-i ülésen. Szilvágyi László Pintér Gábor alpolgármestert interpellálta az ügyben, hogy a kerületi Fidesz–KDNP aláírásgyűjtésbe kezdett egyházi bölcsőde, óvoda, iskola létrehozása érdekében. A képviselő azt tudakolta, hogy ha kihasználatlanság címén önkormányzati fenntartású intézményeket záratna be a Fidesz-frakció, akkor miért korteskedik az egyházi fenntartású intézmények létrehozása mellett. Dr. Pintér Gábor válaszában elmondta: az estelegesen létrejövő egyházi intézmények elsősorban nem a kerületi intézményekbe járó és járni kívánó gyerekeknek jelentenek majd alternatívát. A megszűnő oktatási intézmények esetében alapvető fontosságúnak tartja, hogy azok a jövőben is oktatási funkciót töltsenek be. A választ elfogadta a testület.

A Szociális törvény változásaival összhangban a képviselő-testület is módosította a települési támogatásokkal kapcsolatos rendeletét. Eszerint a Palota ápolási támogatás összegét visszamenőleges hatállyal 23 600 forintra emelték. A grémium elé került a kerületi általános iskolák átszervezésével kapcsolatos előterjesztés, erről külön írásunkban olvashatnak.

Elfogadták az Egészségügyi Intézmény 2014. évi beszámolóját és a következő 5 évre tervezett szakmai programját, csakúgy, mint a kerület 2020-ig érvényes környezetvédelmi programját.

Önálló képviselői indítványként került a testület elé Szilvágyi képviselő előterjesztése, amely kerületi fiatal párok önkormányzati bérlakáshoz jutását segítené elő gyermekvállalás esetén.

Határozat született arról, hogy az önkormányzat műfüves pályát építtet az MLSZ-program keretében a Meixner iskolában, ugyanakkor a Neptun iskolába tervezett pályaépítéstől eláll.

Intézmény-összeolvadás

Két testületi ülésen is napirenden szerepelt a Neptun Általános Iskola. Az április 22-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen a következő tíz évre vonatkozó kerületi gazdasági, társadalmi fejlesztési program vitája során mind az MSZ P, mind a Jobbik, mind a DK képviselői felemelték szavukat az intézménybezárások ellen.

Az ülésen szót kapott Vlasics Ágnes, a Neptun iskola közalkalmazotti tanácsának elnöke, aki elmondta, 7 pontból álló tervet dolgoztak ki, melyben megoldásokat javasolnak az iskola átszervezésével kapcsolatban. Ezek közül kettőt emelt ki. Az egyik, hogy a tervek szerint a jövőben általános iskolai feladatokkal is bővülő Hubay zeneiskola a Neptun iskola épületébe tegye át működését, kvázi integrálják a két intézményt. A másik javaslat szerint az egyik kerületi gimnázium bővítési tervének része lenne az iskola.

Dr. Balázs Zoltán alpolgármester válaszában elmondta, hogy az iskolaösszevonással kapcsolatos döntést nem az önkormányzat hozta, hanem a Klik. Az önkormányzat számára azonban évek óta világos, hogy a csökkenő gyereklétszám miatt szükséges az intézményhálózat átszervezése.

A Neptun iskolát is érintő intézményi átszervezésről szóló előterjesztést végül az április 30-i ülésén tárgyalta a testület. Dr. Balázs Zoltán elmondta: a cél az, hogy minőségi és zavartalan maradjon az oktatás, és folytatódjon a neptunos pedagógiai program. Úgy látja, hogy a neptunos tanárok folytathatják a munkájukat az új intézményekben, és biztosítottak lesznek az infrastrukturális feltétek is. Dr. Pintér Gábor alpolgármester hozzáfűzte: az önkormányzat nem kezdeményezett a Kliknél iskolabezárást.

Több képviselő is arról beszélt, hogy a kormányzat már eldöntötte, bezárja az iskolát, az önkormányzatnak valódi döntési joga nincs. A módszer, ahogyan ezt kommunikálták, nem helyes és nem követendő.

Tóth Imre szocialista képviselő javasolta, hogy vegyék le napirendről az iskola átszervezését, de a testület ezt nem támogatta. Ezt követően határozottan tiltakozott az iskola bezárása ellen. Képviselőtársa, Móricz Eszter kifejtette, az előterjesztésből hiányzik az iskola 7 pontos javaslata, és hiányolta az intézmény további sorsát felvázoló koncepciót is.

A Jobbik képviselője, Monostori Zsolt elmondta: tény, hogy alacsony a gyereklétszám, de a döntést alapos előkészítésnek, alternatívák kidolgozásának kellett volna megelőznie. Az önkormányzatnak nem bezárni, hanem megtartani kellene az intézményeket. Szilvágyi László, LMP-s képviselő szerint azért nem lehet megegyezni az iskola sorsáról, mert a kormányzat nem akar erről tárgyalni.

A Neptun iskola részéről pedagógusok, szülők, szakemberek szólaltak fel. Kérték, amennyiben az átszervezés mellett dönt a testület, akkor az osztályokat tartsák egyben, ne változzon a pedagógiai program és biztosítsák a tanításhoz szükséges infrastruktúrát. Többen bíztak abban, hogy az iskola maradhat a jelenlegi épületében. Az intézmény önállóságának megmaradása mellett 1600 aláírást is gyűjtöttek.

A képviselők többsége végül úgy döntött, tudomásul veszi a Klik döntését, miszerint a Neptun Általános Iskola jogutódlással megszűnik, beleolvad a Kontyfa iskolába. A Száraznád iskola Neptun iskolában működő tanműhelye pedig a jövőben a Száraznád Pattogós utcai telephelyén működik tovább. A tankerület javaslata szerint a neptunos normál tantervű osztályok a Kontyfa iskolába, a nemzetiségi nyelvoktatásban részt vevő osztályok pedig a Hartyán iskolába kerülnek a 2015/2016-os tanévtől. A testület kéri a Kliket, hogy a jövőbeli átszervezésekkor előzetesen széleskörű egyeztetést tartson.

(A testületi ülések felvételről teljes terjedelmükben megtekinthetők az onkormanyzatitv.hu honlapon.)

Comments are closed.