Nyolcvan diák írásbeli érettségijét semmisítették meg a kerületi alapítványi középiskolában

Súlyos jogsértéseket tárt fel a fővárosi kormányhivatal tavasszal megkezdett hatósági vizsgálata a XV. kerületi Paulay Alapítványi Középiskolánál, amelyek miatt büntetőfeljelentést is tettek. Mivel szükségessé vált az iskolában végzett érettségizők vizsgára bocsátási feltételeinek ellenőrzése, a szóbeli érettségi vizsgák megkezdése előtt az érettségi vizsgabizottságok minden esetben ellenőrizték a tanulók bizonyítványait. Nem tehetett érettségi vizsgát az a 80 vizsgázó, akiknek esetében a vizsgabizottság megállapította, hogy a Paulay Alapítványi Középiskola által kiállított bizonyítványában valótlan adatok szerepelnek.

A Paulay Alapítványi Középiskola érettségi vizsgaszervezési jogát korábban az oktatásért felelős miniszter megvonta, vizsgaszervezőként Budapest Főváros Kormányhivatalát, a vizsgák helyszíneként pedig Budapest Gépészeti SC Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolát jelölte ki. Az érettségi vizsgák jogszerűségének biztosítása érdekében szükségessé vált a vizsgázók vizsgára bocsátási feltételeinek felülvizsgálata, emiatt a kormányhivatal előzetesen felszólította a vizsgázókat arra, hogy a vizsgára valamennyi bizonyítványukat és a végbizonyítványt hozzák magukkal, és mutassák be a vizsgabizottságnak.

Akiknél a vizsgára bocsátás feltételei hiányoztak, nem kezdhették meg a szóbeli érettségit. A bemutatott dokumentumok alapján 53 vizsgázó tehetett érettségi vizsgát, 80 esetben viszont a vizsgabizottság megsemmisítette az írásbeli vizsga eredményét, és törölte a tanulók érettségi vizsgára való jelentkezését is. A vizsgázók erről határozatot kaptak, amelynek indoklása szerint a Paulay iskolában zajló hatósági ellenőrzés keretében lefoglalt bizonyítványmásolatok alapján felmerült annak a gyanúja, hogy a vizsgázók nem teljesítették a vizsgára bocsátás feltételeit. A Paulay Alapítványi Középiskola által kiállított bizonyítványok szerint az érintett tanulók a középiskolai 9-10. évfolyamokat egy olyan – korábban megszűnt – iskolában végezték, amelybe a Köznevelési Információs Rendszer adatai szerint nem is jártak, sőt, az iskolának nem is volt engedélye középiskolai közismereti oktatásra. Az érintett bizonyítványokat lefoglalták – írta közleményében a kormányhivatal.

Mivel a kormányhivatal tavasszal megkezdett hatósági ellenőrzése súlyos jogsértéseket tárt fel a Paulay iskolánál, a Fővárosi Kormányhivatal és V. Kerületi Hivatala, valamint az Oktatási Hivatal már korábban büntetőfeljelentést tett.

A kormányhivatal a Paulay Alapítványi Középiskolánál már 2016 tavaszán is végzett hatósági ellenőrzést. Az iskola felnőttoktatási tevékenységénél ugyanis látható volt, hogy a tanulók tömegesen egy év alatt teljesítették a négyéves középiskolai tanulmányaikat. Akkor a tanulók osztályozó vizsgáival kapcsolatban, illetve a 2016-os tavaszi érettségik során is súlyos visszaéléseket tárt fel az iskolánál a kormányhivatal.

Comments are closed.