Mindenki Mihály atyája

Kiemelkedő lelkipásztori tevékenységéért, az egyház és a hívek szolgálatában végzett lelkiismeretes, odaadó, hiteles, közösségépítő munkájáért és az újpalotai templom megépítésének fáradhatatlan kezdeményezéséért Márton Mihály atya 2015-ben posztumusz díszpolgári címben részesült.

Márton Mihály/Fotó: XV Média, Vargosz

Márton Mihály/Fotó: XV Média, Vargosz

– Ma hajnalban emlékeket idéztem Mihály atyáról – mesélte a pestújhelyi egyházközség egyik régi tagja –, a papi jelmondata ez volt: „A gyöngék közt gyöngévé lettem, hogy megnyerjem a gyöngéket. Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit megmentsek.” (1Kor 9,22)
Erre rímel az a történet is, amelyet azóta is emlegetnek Pestújhelyen. Két ember Mihály atyáról beszélget. Az egyik így szól: „Igen, az utcán mindig barátságosan odaköszönt nekem, és sose zaklatott azzal, hogy a templomba hívjon.” A másik meg így folytatta: „Igen, velem is mindig barátságos volt, és olyan jólesett, amikor a misére hívott…”
Márton Mihály atya a Pestújhelyi Keresztelő Szent János Plébánia esperes-plébánosa mindenkihez közel állt, mindenkivel közvetlen volt, mindenkivel megtalálta a hangot. Igazi közösséget épített. A ’90-es évek elején Újpalotán is elkezdte a vasárnapi szentmisék bemutatását. Ő kezdeményezte, hogy az újpalotai lakótelepnek legyen saját temploma. A templomot még a Fő térre tervezte, ám az a halála után a lakótelep másik felén épült meg. A Boldog Salkaházi Sára-templomban azonban az ő szellemiségét továbbörökítve 2008 óta egy új közösség formálódott. Mihály atyát a pestújhelyi lokálpatrióták életútjának elismeréseként 2009-ben posztumusz Civis Honoratus díjjal tüntették ki.

A posztumusz dísz­polgári cím át­adását május 24-én (pünkösd­vasárnap) tartják a pestújhelyi templomban dél­előtt fél 11 órakor, a szentmisét követően.

Comments are closed.