Megújul a fasor a Sződliget utcában

Március közepe óta tart a Sződliget utcában a fasor megújítása. A Répszolg Kft. az idős, beteg fákat kivágja, az életképes fákat gondozza, és új, fiatal fákat telepít. A munkálatok jelenlegi állásáról Dr. Jankura Tamás ügyvezető számolt be.

Fotó: XVMÉDIA, Nagy Botond

„Az utcában lakók, illetve az arra járók tapasztalhatták, hogy néhány hete elkezdtük a fasor-rekonstrukciót, jó néhány többször iskolázott, előnevelt földlabdás facsemetét elültettünk már. A munka most jutott abba a szakaszba, hogy a beteg, menthetetlen, balesetveszélyes régi nagy fákat kivágjuk” – mondta az ügyvezető. Hozzátette: a jelenlegi faállomány összetétele vegyes: főként fehér akác, nyugati platán, kislevelű hárs, japánakác és néhány gyümölcsfa található benne. A fák életkora meghaladja a 40 évet.

Dr. Jankura Tamás külön kiemelte: előzetesen megtörtént a faállomány szakértői, műszeres felmérése, ez alapján döntöttek a kivágandó fákról.

A vizsgálatára kifejlesztett ­FAKOPP 3D műszerrel mért adatok nyújtanak támpontot a faápolás további szükséges beavatkozásaihoz, azok mértékéhez. A favizsgálat e korszerű módszere a hangterjedés sebességét méri a fában. A hangterjedés sebességének csökkenéséből állapítható meg a törzs belsejének károsodása. Az akusztikus vizsgálat a törzsébe szúrt érzékelőkkel történik. A mérést több pont között végzik el, így a korhadás helye és mértéke pontosabban meghatározható. A mérőműszerhez számítógépes program kapcsolódik, ebben rögzítik a mért adatokat, melynek segítségével megállapítják a fák egészségi állapotát.

A szakértő által egészségesnek ítélt fákat nem vágják ki, esetükben gallyazást, a szükséges faápolási munkákat végzik el a kertészek.

„A fakivágások sorában most az igazán nagy méretű, vezetékek közelében található, öreg, beteg fák eltávolítása következik, ehhez a Répszolg igénybe veszi megfelelő szakértelemmel bíró alvállalkozók segítségét is. Az utca lakói április 22-én néhány órán át szakaszosan áramszünetre számíthatnak, mivel az ELMŰ akkorra vállalta a vezetékek áramtalanítását a fakivágások elősegítése érdekében” – ismertette az ügyvezető.

Az új ültetéseknél figyelembe vették a szűk zöldsávot, az épületek közelségét, ezért kisebb termetű, kisebb koronát nevelő fafajtákat ültetnek a meglévő fák helyett: az új fasort 110 gömbkőris és piros virágú galagonya adja majd.

Comments are closed.