Megoldhatónak találták a matekot a diákok

Megoldhatónak, a középszintű tételsor első részét kifejezetten könnyűnek találták a kedden matematikából érettségiző diákok – derült ki az MTI által megkérdezett középiskolai tanárok nyilatkozataiból.

Az érettségin halmazelmélet, gráfos feladat és trigonometria is szerepel a matematika érettségi írásbeli tételei között az eduline.hu értesülései szerint. Az oktatási portál azt írta a kedd reggeli vizsgákról, hogy 12 feladatot kaptak a diákok a matematikaérettségi első részében. Ezekre 2-2 pontot lehet kapni.
A feladatlap egy halmazelmélettel kezdett, de volt mértékegység átváltás is. Egy szöveges gráfos feladat is nehezíthette a diákok dolgát.
Szerepeltek továbbá egyszerű egyenletek, logikai feladatok és ezen alapuló igaz-hamis állítás, sorozatszámítás, valószínűségszámítás, függvények és trigonometriai számítások is. A 12 feladatot gyors számításokkal, függvénytáblázat segítségével oldhatták meg.
A matematika középszintű írásbeli vizsgája 180 perces. A diák először az I. feladatlapot (45 perc), majd a II. feladatlapot (135 perc) oldotta meg. A feladatlapokon belül a rendelkezésére álló időt tetszése szerint oszthatta meg az egyes feladatok között és azok megoldásának sorrendjét is meghatározhatta.
A matematika vizsgatárgy emelt szintű írásbeli vizsgája 240 perces volt. Az írásbeli vizsga itt is két részből állt, a vizsgázó a rendelkezésére álló időt szintén tetszése szerint oszthatta meg az I. és a II. rész, illetve az egyes feladatok között és azok megoldásának sorrendjét is meghatározhatta. Az I. részfeladatsor négy feladatból áll, s azok több részkérdést is tartalmazhatnak. A II. részfeladatsor öt, egymással megegyező pontszámú feladatot sorol fel. A vizsgázónak az öt feladatból négyet kell kiválasztania, megoldania, és csak ez a négy értékelhető.

Comments are closed.