Megkezdődött a beiratkozás

Megkezdődött  a 2021/2022-es tanévre történő iskolai beiratkozás, idén online is lehetséges.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény értelmében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.

A gyermek felvételéről az intézményvezető dönt. A döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül – az intézményhez benyújtott, de az intézmény fenntartójának címzett kérelemmel – a szülő eljárást indíthat.

A beiratkozás időpontja a 2021/2022-es tanévre:

  • április 15. (csütörtök) 8-19 óra között
  • április 16. (péntek) 8-19 óra között

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

Fontos, hogy az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét szülő aláírásával ellátva kell benyújtani!

Az általános iskolába a 2021/2022. tanévre – tekintettel a járványügyi helyzetre – elektronikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratokat a tanítási év első napján kell bemutatni.

A tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni.

Ha a tanköteles tanuló külföldön kezdi meg iskolai tanulmányait, azt a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.