Megbecsült dolgozók – rendhagyó elismerések

A közszolgálati tisztviselők napja alkalmából tartott ünnepséget június 25-én a polgármesteri hivatal.

A díjak és elismerések átadása ünnepélyes keretek között zajlott, de még mindig nem a korábban megszokott módon, állománygyűlés keretében. Az alkalmon részt vett Cserdiné Németh Angéla polgármester, Tóth Veronika, Tóth Imre alpolgármesterek, valamint a hivatalt vezető dr. Filipsz Andrea jegyző és dr. Kevevári Edit aljegyző. A díjakat, okleveleket Cserdiné Németh Angéla és dr. Filipsz Andrea adták át.

Köszöntőjében a polgármester örömét fejezte ki afelett, hogy ha szűkebb körben is, de meg tudják ünnepelni azokat a munkatársakat, akik a napi teendőik mellett valami pluszt tettek le munkájuk során. „Az elmúlt másfél évben mindent felülmúlt, amit tettetek, az a munka, amit a lakosság érdekében végeztetek. Köszönjük, hogy vagytok nekünk” – hangzott el Cserdiné Németh Angéla köszönése. Az elismerés és a köszönet volt dr. Filipsz Andrea jegyző rövid beszédének is a középpontjában. Mint mondta, a hivatal számára nehéz 2019-es esztendő után azt hitte mindenki, hogy csak könnyebb időszak jöhet, azonban a járványhelyzet felülírta ezt a várakozást.

 

Fotó: XVMÉDIA, Nagy Botond

„Az Év Köztisztviselője” vándordíj

„Az Év Köztisztviselője” vándordíjat 2002-ben alapította a hivatal jegyzője, amely cím a hivatal dolgozóinak szavazatai alapján érdemelhető ki.

„Az Év Köztisztviselője” vándordíjat 2021. évben Vahid Shirin Eszter, a Szociális és Egészségügyi Osztály csoportvezetője kapta.

Vahid Shirin Eszter 23 éve dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, jelenleg a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály csoportvezetője. Az itt töltött idő alatt kezdetben szociális, valamint családvédelmi ügyintézői munkakörben dolgozott, 2014-től csoportvezetőként segíti a főosztály munkáját. Munkavégzésére jellemző a szociális érzékenység, a hátrányos helyzetű emberek segítése, a jogszabályváltozások követése és alkalmazása. A veszélyhelyzet ideje alatt a lakosságot érintő feladatellátásban kiemelt segítője volt a hivatal vezetésének.

Címzetes vezető-főtanácsosi, címzetes főtanácsosi, valamint címzetes főmunkatársi címek

A jegyző a tartósan kiemelkedő munkát végző felsőfokú végzettségű köztisztviselőknek címzetes vezető-főtanácsosi, címzetes főtanácsosi, a középiskolai végzettségű köztisztviselőknek címzetes főmunkatársi címet adományoz.

A címzetes vezető-főtanácsosi címben részesültek

Gressó Tiborné, a Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet vezetője

Gressó Tiborné 2018-tól dolgozik a. Ezt megelőzően több mint 31 évet dolgozott pedagógusként, iskolaigazgatóként a kerületben, a Szent Korona Általános Iskolában. Jelenlegi feladatkörébe tartozik a Polgármesteri Kabinet vezetése, a polgármester és az alpolgármesterek feladatkörébe tartozó ügyek, sajtó és protokoll feladatok szervezése, a civil és nemzetiségi ügyek, a testvérvárosi kapcsolattartás koordinációja. Feladatát nagy szakértelemmel, jó szervező- és tárgyalókészséggel látja el.

Dr. Fónagy Ágota, a Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály Általános Igazgatási Csoportja igazgatási ügyintézője

Dr. Fónagy Ágota 2014 óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. Az eltelt időszakban több munkakörben dolgozott, jelenleg birtokvédelmi ügyekkel, társasházak törvényességi felügyeletével, lakcímrendezéssel és közterületi fakivágások engedélyezésével foglalkozik. Munkáját nehezíti, hogy a hozzá forduló ügyfélkör leggyakrabban elégedetlen, indulatos, türelmetlen. Ő azonban ezt a helyzetet is jól kezeli, nyugodtan, megértően bánik az ügyfelekkel, könnyen megtalálja velük a közös hangot.

Harkai Melinda, a Közgazdasági Főosztály Gazdálkodási Osztályán pénzügyi ügyintézője

Harkai Melinda 10 éve dolgozik a Közgazdasági Főosztályon. Főosztályvezetőjének tapasztalata alapján a napi feladatok elvégzése mellett javaslatokat tesz a váratlanul felmerült problémákra, igyekszik azokat gyorsan, pontosan megoldani. Az elmúlt év végén a Gazdálkodási Osztályon történt változásokat követően önként átvállalta a távozó kollégák munkájának jelentős részét, ezzel biztosította az ellátandó feladatok folytonosságát. A nehéz helyzetben is helytállt és az ő hozzáállásának köszönhetően is sikerült határidőre összeállítani az önkormányzat 12. havi MÁK adatszolgáltatását és a 2020. évi éves költségvetés beszámolóját.

Olaszné Csontos Renáta, a Jegyzői Iroda Jogi és Szervezési Osztályának Jogi és Közbeszerzési Csoportjában közbeszerzési referens

Olaszné Csontos Renáta 2018-tól dolgozik a hivatalban. Fő feladata az Önkormányzat és a Hivatal részére meghatározott közbeszerzések, illetve az eljárások lefolytatásával összefüggő feladatok ellátása. Komoly részt vállal és nagy segítséget nyújt a Hivatal feladatkörébe tartozó elektronikus ügyintézés és e-közigazgatásnak való megfeleléshez szükséges feladatok elvégzésében, az önkormányzati honlap fejlesztésében és az új szerződés-nyilvántartási rendszer kialakításában.

Címzetes főtanácsosi címben részesültek

Gerzsenyi Zsolt, a Városgazdálkodási Főosztály Városüzemeltetési Osztálya osztályvezetője

Gerzsenyi Zsolt 2019 óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. A Városüzemeltetési Osztály vezetőjeként a közterületek üzemeltetésének szerteágazó szakterületein irányítja a kollégák munkáját. Feladatát nagy empátiával, rendkívül pozitív hozzáállással látja el. Egyszerre több problémát tart kézben, a gyors, hatékony megoldások embere. Emellett naprakész mind a szaktudása, mind a jogszabályismerete, ami a hatósági feladatok irányításánál is elengedhetetlen.

Nagy Kitti, a Városgazdálkodási Főosztály Beruházási Osztálya beruházási ügyintézője

Nagy Kitti 2019 óta dolgozik a Polgármesteri Hivatalban. A Beruházási Osztály kiemelkedően aktív személyisége, komoly szakmai tapasztalattal bíró építészmérnök. Magabiztosan, önállóan látja el feladatait, jelenleg is több jelentős projekt bonyolítását végzi. Szakmai tudását a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen közbeszerzési tanácsadói végzettség megszerzésével bővíti. Munkáját nagy lendülettel és precízen látja el.

Vágvölgyi Attila, a Népjóléti Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztálya ügyintézője

Vágvölgyi Attila 8 éve dolgozik a Népjóléti Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztályán, mint ügyintéző. Munkaköréhez tartozik a rászoruló kerületi lakosok segélyezésével, támogatásával kapcsolatos ügyintézés. Emellett előkészíti a támogatások utalásával kapcsolatos teendőket. Kiemelt feladata a Palota gyógyszertámogatással kapcsolatos ügyek intézése. Attila nagy munkabírású, jól képzett, precíz ügyintéző, a szociális ügyek elkötelezettje és az osztályt érintő plusz feladatok elvégzésében kiemelkedő aktivitással vesz részt.

Címzetes főmunkatársi címben részesültek

Horváth Judit, a Jegyzői Iroda Hivatalüzemeltetési Osztálya Központi Iktató Csoportjának iratkezelési ügyintézője

Horváth Judit 5 éve dolgozik iratkezelési ügyintézőként. Fő feladata a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály feladatkörébe tartozó iratok iktatása. Bármilyen ügykezelési problémával keresik meg, azt a lehető leghamarabb megoldja. Munkahelyi közösségünk kiemelkedő tagja, akivel mindenki szívesen dolgozik, mert szívvel lélekkel végzi a munkáját.

Kiss Lászlóné, a Hatósági Főosztály osztályügyintézője

Kiss Lászlóné 2019 óta dolgozik a Hatósági Főosztályon. Felvételét követően gyorsan magára maradt, így nem volt, aki az ellátandó feladatokra, a helyi folyamatokra, szokásokra betanítsa. Ennek ellenére rövid idő alatt feltalálta magát. A panaszos, reklamáló ügyfeleket is nyugodtan, kedvesen hallgatja végig. Szolgálatkész, megbízható kolléga, aki az anyakönyvvezetők munkáját is segíti a hétvégi esküvők során.

Jegyzői Dicséretek átadása következik.

A hivatal munkavállalói egyszeri kiemelkedő teljesítményük vagy huzamosabb időn át tanúsított eredményes munkavégzésük eredményeként „Jegyzői Dicséret”-ben részesülhetnek.

Gráf Zsuzsanna, Jegyzői Iroda Hivatalüzemeltetési Osztály Központi Iktató  kézbesítője

Gráf Zsuzsanna 13. éve dolgozik a Polgármesteri Hivatalban, kezdetben fénymásoló, jelenleg kézbesítő munkakörben. Munkáját önállóan, jó fellépéssel, határozottan látja el. Jó helyzetfelismerő képességgel rendelkezik.

Sallai Tamás, a Hatósági Főosztály Rendészeti Osztály Közterületi Járőr Csoportjának segédfelügyelője

Sallai Tamás 2018-tól dolgozik segédfelügyelőként. A rábízott feladatokat lelkiismeretesen és szakszerűen végzi. Vezetői és kollégái mindig számíthatnak a segítségére. Szabadidejében elhivatott állatvédőként is tevékenykedik, így különös figyelmet fordít a közterület-felügyelet hatáskörébe tartozó állatokkal kapcsolatos ügyekre.

Közszolgálatáért Oklevél

Az oklevelet a Polgármesteri Hivatalnál és jogelődjénél megszakítás nélkül eltöltött 20, illetve 25 éves folyamatos jogviszonnyal rendelkező munkatárs részére adományozzák.

25 éves jogviszonya alapján Közszolgálatáért Oklevélben részesül

Kisné Dévald Szilvia, a Humánpolitikai Osztály ügyintézője

Tál Marianna, a Hatósági Főosztály Igazgatási Osztály ügyintézője

20 éves jogviszonya alapján Közszolgálatáért Oklevélben részesül

Makkai Zsolt, a Hatósági Főosztály Rendészeti Osztály közterület-felügyelője

Paulusz Katalin, a Jegyzői Iroda Jogi és Szervezési Osztály bizottsági titkára

Varga Péter, a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály ügyintézője

Libárdi Rita, a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály helyszínelője – őt egyben nyugdíjba vonulása alkalmából is köszöntötték

Nyugdíjba vonulók köszöntése

Ebben az évben hat nyugdíjba menő munkatársakat köszöntöttek és búcsúztak tőlük megköszönve a hivatalnál eltöltött hosszú éveket és kiemelkedő szakmai tevékenységüket.

Orosz Gabriella, a Közgazdasági Főosztály Gazdálkodási Osztály munkatársa.

Pillis Csilla, a Közgazdasági Főosztály Gazdálkodási Osztály munkatársa.

Turmely Erzsébet, a Jegyzői Iroda Jogi és Szervezési Osztály munkatársa.

Varga Klára, a Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály Szociális és Egészségügyi Osztály munkatársa

Pálfi Józsefné, a Közgazdasági Főosztály Adóügyi Osztály munkatársa

Redhagyó elismerések

A koronavírus-járvány közel másfél éves időszaka alatt a hivatal munkatársai feladatkörükben, illetve önkéntes munkával segítették az önkormányzat védekezéssel kapcsolatos feladatellátását.

Külön köszöntötték azokat a kollégákat, akik a veszélyhelyzet idején a munkatársak tesztelésében, az orvosi vizsgálatok megszervezésében, a védőeszközök beszerzésében kiemelkedő és áldozatos munkát végeztek. Így a hivatal vezetése nevében „tiszteletbeli doktori címet” kapott Reiszné Naszádi Magdolna főosztályvezető és Hudák Tamás polgármesteri referens.

 

Comments are closed.