Márciusi történelmi örökségünk

Hazánk március 15-én díszbe öltözött, előkerültek a kokárdák, nemzeti lobogók. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepe kerületünkben is sok lakost késztetett arra, hogy együtt emlékezzen meg a magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménysorozatáról a kerületi megemlékezéseken.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

A Pestújhelyi teret hazafias énekszó ébresztette március 15-én, az Ereklyés Országzászló körül a helyi iskolások idézték fel a szabadságharc legfontosabb pillanatait.

Tóth Imre/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Tóth Imre/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Tóth Imre alpolgármester a forradalom híveire utalt, akik valamennyien azt keresték, ami összekötötte őket és nem azt, ami elválaszthatta egymástól. Majd párhuzamot vont a régmúlt történések és napjaink között. – A demokratikus értékek, a polgári jogok, a szabadság, a függetlenség megörökölt értékeink. Nap mint nap tennünk kell azért, hogy védjük, óvjuk és megbecsüljük!

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

A kerületünk másik pontján levő Széchenyi térre jobbára kisgyerekes családok látogattak ki, hogy a Szilas Néptáncegyüttessel és a Rákospalotai Örökségünk Egyesülettel ünnepeljenek. Németh Angéla alpolgármester a forradalom követeléseinek összefoglalására, a híres 12 pontra utalt, melynek első sora – Legyen béke, szabadság és egyetértés – szerinte alapvető vezérszavak valamennyi demokrata számára.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Egy szál virágos civil megemlékezést tartott a Batthyány-emlékmécsesnél a Rászorulókat Támogatók Egyesülete és a Lokálpatrióták a XV. Kerületért Egyesület az ünnep napján.

Idén is átadták március 15-én a „Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Érdemérem Díj”-at. A díj azoknak adományozható, akik kerületi lakosként, vagy a kerületben tevékenykedőként a kerület fejlődése, a közjó előmozdítása érdekében példamutató és szakmailag kimagasló tevékenységet fejtettek ki.

Victorné dr. Kovács Judit/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Victorné dr. Kovács Judit/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Az átadón Victorné dr. Kovács Judit alpolgármester ünnepi beszédében kiemelte, hogy a magyar emberek szívében szimbolikus jelentéssel bír az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, ez a mai napig mérföldkő és kiindulópont. Az akkori összefogás és kitartás a nemzetünket naggyá és erőssé tette, innen számíthatjuk a modern Magyarország megszületését.

Hajdu László/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Hajdu László/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Hajdu László polgármester ünnepi köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, hogy a sporttól az orvostudományon keresztül a legkülönbözőbb közéleti tevékenységek és civil szervezetek képviselői megtalálhatók a kitüntetettek között, mert nem sablon szerint díjazták a jelölteket – sok szakma, sok kiváló képviselője kapott kitüntetést.

A kitüntetettek:

Dr. Ember TIbor/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Dr. Ember TIbor/Fotó: XV Média, Nagy Botond

A kerület lakosságának egészségügyi ellátásában végzett példamutató, lelkiismeretes szakmai munkája elismeréseként dr. Ember Tibor sebész főorvos vehette át a díjat. A kitüntetett az orvosi diplomájának megszerzését követően az Országos Traumatológiai Intézetben először általános sebészként, majd a Traumatológiai Végtagsebészeti Osztályon dolgozott. Tevékenysége 1988 óta köthető a XV. kerülethez. A Károlyi Sándor Utcai Kórházban, illetve a Rákos úti Szakrendelőben látja el kerületünk betegeit. Folyamatosan képzi magát, szakmai munkája elismeréseként főorvossá nevezték ki. Közvetlen, lelkes, fáradságot nem ismerő, kiváló felkészültségű orvos, aki a betegek ragaszkodását, tiszteletét vívta ki.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Dr. Karácsony Edit Márta/Fotó: XV Média, Nagy Botond

A kerület lakosságának háziorvosi ellátásában végzett több évtizedes kiemelkedő orvosi munkája elismeréseként dr. Karácsony Edit Márta kapta idén az érdemérmet. A diplomájának megszerzését követően a Károlyi Kórház Belgyógyászati osztályán dolgozott. A körzetéhez tartozó betegeket 34 éve látja el a Bezsilla Nándor utcai háziorvosi rendelőben. Több mint három évtizedes pályafutása alatt magas színvonalon, hittel és meggyőződéssel gyógyította, gyógyítja betegeit. Elhivatottsága, sugárzó optimizmusa miatt a betegei körében népszerű, közkedvelt orvos.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Járókáné Csizmadia Erzsébet/Fotó: XV Média, Nagy Botond

A gyógypedagógus elhivatott a segítséggel élő emberek és a kerületi szociális alapellátás fejlesztése iránt. Járókáné Csizmadia Erzsébet tanulmányai során felsőfokú óvónői képesítést, gyógypedagógiai tanári diplomát és foglalkozási, rehabilitációs szaktanácsadói képesítést szerzett. Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthonában 2002 óta dolgozik, ahol gyógypedagógusként, illetve egységvezető-helyettesként felelősségteljes feladatot lát el. Lelkiismeretes munkája során folyamatosan kutatta és tevékenyen alakította azokat a lehetőségeket, amelyekkel az értelmileg akadályozott felnőttek minél teljesebb életet élhetnek.

Szakmai munkájában meghatározó volt az intézményen belüli szociális és fejlesztő foglalkoztatás szervezése. Negyven év kiemelkedő, elhivatott lelkiismeretes szolgálat után augusztusban megy nyugdíjba.

Dalnoki Ildikó/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Dalnoki Ildikó/Fotó: XV Média, Nagy Botond

A testnevelő három évtizede dolgozik a kerület gyermekeinek egészségéért, a sport megszerettetéséért, neveli a kosárlabda utánpótlást, valamint a kerületi sportrendezvények szervezésében is rész vesz. Dalnoki Ildikó a Testnevelési Főiskolán kosárlabda szakedzői diplomát szerzett. Tanári hivatását megelőzően ifjúsági és felnőttválogatottként kosárlabdázott. Az MTK játékosa volt, legmagasabb sporteredménye, Magyar Bajnok, Magyar Népköztársasági Kupa győztes, és Eb-helyezett.

A kerület különböző iskoláiban 1986-tól dolgozott, jelenleg a Hartyán Általános Iskolában testnevelő tanár. Nevéhez fűződik a több mint 20 éve az országban akkor még egyedülálló kosárlabdaképzés megszervezése.

Diákjait sikeresen készíti fel a kerületi, budapesti, Országos Diák Olimpiára. Kiváló szervezőkészséggel a legnagyobb létszámban mozgósítja a gyermekeket a kerületi sportrendezvényeken.

Varga József/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Varga József/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Az életműve elismerése volt a díj, amit a kerületi tömegsport, diáksport népszerűsítése terén végzett tevékenysége, vezetőként pedig a felelősségteljes munkája, sportszakmai pályafutása indokolt. Varga József sportvezetőként 1976 óta tevékenykedik, és 2004-től a polgármesteri hivatal ifjúsági, és sport csoport vezetője volt. Részt vett az új szemléletű sportkoncepció kidolgozásában, közreműködött az önkormányzat sporttámogatási rendszerének továbbfejlesztésében. A helyi sportegyesületekkel, diák sport szervezetekkel, testnevelő tanárokkal, valamint intézményvezetőkkel hatékony együttműködést alakított ki. Pályafutása alatt számos kerületi sportrendezvényt szervezett: ’56-os kerékpáros emlékfelvonulást és emlékfutást, kihívás napját, sport majálist, grundfoci bajnokságot. Az elmúlt öt évben tevékeny részt vállalt a helyi műjégpálya-építési projekt megvalósításában. Az Ifjúsági és Sport Központ igazgatóhelyetteseként 2013-tól irányította a sport telephelyek működését.

Kuzma István/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Kuzma István/Fotó: XV Média, Nagy Botond

A Horvát Nemzetiségi Önkormányzat XV. kerületi közösségi, kulturális és sportéletében végzett több évtizedes kiemelkedő munkájáért, valamint a horvát testvérvárosi kapcsolat és együttműködés ápolása érdekében elhívatott, közéleti tevékenysége miatt kapta az elismerést. Kuzma István 24 éve a XV. Kerületi Horvát Kisebbségi Önkormányzatban dolgozik, melynek 2002-től elnöke. Vezetése alatt együttműködési megállapodást kötött a Mosonmagyaróvári Horvát Önkormányzattal, valamint négyoldalú együttműködés született a kerületi önkormányzat, a kerületi horvát önkormányzat, Tótszentmárton község, valamint a Donji Kraljevec Önkormányzat között. Ennek eredményeként évente rendezik meg a BLF kosárlabda klub és a Donji Kraljevec csapata közötti barátságos mérkőzéseket. A Hubay Jenő Zeneiskola és a Horváth Fúvós Egyesület zenekarai kölcsönösen fellépnek egymás országaiban. Nemcsak a Horvát Önkormányzat elnökeként, hanem magánemberként is segíti a testvérvárosi, partneri, baráti kapcsolatokat.

 Prof. Dr. Sápi Zoltán/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Prof. Dr. Sápi Zoltán/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Több évtizedes, az emberek gyógyításáért és gyámolításáért végzett tevékenységéért, az újpalotai református templom építésében betöltött koordináló, közösségformáló munkájáért kapta a díjat. Prof. Dr. Sápi Zoltán az orvostudomány kandidátusa, 2001-ben habilitált a Semmelweisz Egyetemen és 2012-től az orvostudomány doktora. Az „Év orvosa” díjjal tüntették ki 2014-ben. Szűkebb szakmai területén, a csontok, lágyrészek daganatainak vizsgálatában nemzetközileg elismert szaktekintélynek számít. A WHO-sorozat egyetlen magyar szerzőjeként hozzájárult a 2013-ban megjelent „Csont és lágyrész daganatok” kötet megjelenéséhez.

Életének meghatározó része a hitéleti tevékenység, így presbiteri feladatokat lát el az Újpalotai Református Egyházközségben. Itt önkéntes segítő-tanácsadó szolgálatot indított be a daganatos betegek részére. Szervező és segítő munkájának köszönhetően elkezdődhetett a református templom építése.

Vincze Csaba/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Vincze Csaba/Fotó: XV Média, Nagy Botond

A kerületi László Gyula Gimnázium és Általános Iskola Tanácsának és Szülői Szervezetének elnökeként segíti a tanulók egészséges szellemi és fizikai fejlődését, valamint összefogja a szülők-pedagógusok-diákok közösségét Vincze Csaba. Támogató és kreatív tevékenységével sikeresen alakította át a szülői szervezetet. Ruha- és élelmiszergyűjtést szervez a kerületben élő rászoruló gyermekek, illetve a Vöröskereszt javára. Együttműködik a Diákönkormányzattal, szerkeszti az iskola Facebook-oldalát, szervezi a „Szülők Akadémiáját”.

A tanulókkal, szülőkkel, pedagógusokkal nagy sikerű rendezvényeket kooridnál. Az adományokat táboroztatásra, sport-, és egészségnap megszervezésére, valamint az iskolai felszerelések pótlására használják fel.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Nábrádi Pálné/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Több évtizedes a humánerőforrás-fejlesztés és a közigazgatás területén végzett kiemelkedő, példaértékű szakmai tevékenysége elismeréseként kapta meg a díjat. Nábrádi Pálné több mint három évtizede áll a munkaügy szolgálatában. Kezdetben a kerületi Polgármesteri Hivatal Családvédelmi, majd a Humánpolitikai Iroda munkaügyi ügyintézőjeként dolgozott. Kiemelkedő teljesítménye elismeréseként 2008-tól kinevezték a humánpolitikai osztály élére. Vezetői tevékenysége alatt az emberi erőforrással való racionális és humánus gazdálkodás, a köztisztviselők szakmai továbbképzése, teljesítményének következetes mérése, a költségvetés körültekintő és biztonságos tervezése nagyban hozzájárult a hivatal kiegyensúlyozott és nyugodt munkavégzéséhez.

Nyitott és befogadó az új módszerek bevezetésére, alkalmazására. Nagy teherbírása, kapcsolatteremtő képessége, szakmai ismerete alapján méltó vezetőinek bizalmára.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Vennes Emmy/Fotó: XV Média, Nagy Botond

A díjjal a több évtizedes színésznői pályafutását, szinkrontevékenységét és a kerületi rendezvényeket segítő művészi tevékenységét ismerték el. Vennes Emmy a színészi pályáját a Nemzeti Színház Stúdiójában kezdte. Több évtizedes pályafutása alatt játszott a Veszprémi Petőfi Színházban, a Győri Kisfaludy Színházban, Debrecenben, a Békés Megyei Jókai, majd a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban. Eljátszotta a világirodalom számos szép szerepét. Éveken át gyermekeket tanított színjátszásra. Szinkronhangja ismerős lehet sokunk számára. A Lírikusok Irodalmi műhelyének 2001-től tiszteletbeli tagja. Évtizedek óta részt vesz a kerület társadalmi életében. Több rendezvényen élvezhettük művészetét, megcsodálhattuk hangját.

Comments are closed.