Már lehet igényelni a Pedagógus díszoklevelet és Díszdiplomát

Pedagógus díszoklevél és Díszdiploma iránti kérelmek benyújtására 

A „Pedagógus díszoklevél” (a továbbiakban: Díszoklevél), valamint a „Díszdiploma” egymástól eljárásában független elismerési forma. A Díszdiploma iránti kérelmeket a diplomát kiállító felsőoktatási intézmény, vagy annak jogutód intézménye bírálja el, míg a Díszoklevél Budapest Főváros XV. Kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által alapított és adományozható elismerés. Az önkormányzat az eljárásrendek összevonásával és egyben történő kezelésével kívánja megkönnyíteni a jogosultak elismeréshez jutását.

Díszoklevél

Az önkormányzat képviselő-testületének 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelete szabályozza a Díszoklevél adományozását.

Az önkormányzat Díszoklevéllel ismeri el azoknak a nyugdíjas pedagógusoknak a munkáját, akik a 2022. évben 50 éve (1972-ben), 60 éve (1962-ben), 65 éve (1957-ben), 70 éve (1952-ben) szerezték meg a pedagógus diplomájukat és

 • az Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek, és legalább 20 évet pedagógus munkakörben töltöttek el, vagy
 • legalább 20 évet az Önkormányzat közigazgatási területén működő nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben töltöttek el.

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. február 15. (kedd).

A benyújtási határidő jogvesztő, az ezt követően beérkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

A kérelmet és mellékleteit e-mailben, postai úton és személyesen lehet benyújtani a polgármesternek címezve.

 • Postai cím: Kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztály (1153 Budapest, Bocskai utca 1-3.).
 • E-mail cím: intezmenyfelugyelet@bpxv.hu

A postai úton és e-mailban benyújtott kérelem esetén a szükséges dokumentáció beérkezési határideje: 2022. február 15. (kedd)

Személyes benyújtásra telefonos egyeztetést követően van lehetőség. Egyeztetni a 06-1/305-3310 telefonszámon lehet.

Személyesen benyújtott kérelem esetén a szükséges dokumentáció benyújtásának határideje: 2022. február 15. (kedd) 15.00 óra

Kérelem a jogosultság évét követően nem nyújtható be.

*A kérelemnek az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

 • hiánytalanul kitöltött adatlap (1. melléklet),
 • aláírt hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez (2. melléklet),
 • kitöltött SZJA nyilatkozat (3. melléklet).

A kérelemhez csatolni kell:

 • a diplomamásolatot (nem magyar nyelvű diploma esetén, annak hiteles magyar fordítását),
 • a szakmai önéletrajzot,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát,
 • a legalább 20 éves pedagógus pályán eltöltött munkaviszony igazolását (pl: munkakönyv másolata, kinevezési okiratok másolata, munkaszerződések másolata),
 • az öregségi nyugdíj megállapításáról szóló dokumentum másolatát,
 • az esetleges korábbi Díszdiploma másolatát.

A Díszoklevél odaítéléséről a polgármester dönt 2022. április 30. napjáig. A döntésről a kérelmezőt a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Népjóléti és Intézményfelügyeleti Főosztálya értesíti.

A Díszoklevél mellé pénzjutalom jár, amelynek összege

 1. a) az 50 éve megszerzett diploma esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszerese (57.000 Ft/fő),
 2. b) a 60 éve megszerzett diploma esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa (85.500 Ft/fő),
 3. c) a 65 éve megszerzett diploma esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszerese (114.000 Ft/fő),
 4. d) a 70 éve megszerzett diploma esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszöröse (142.500 Ft/fő).

A pénzjutalom összegét az Önkormányzat a döntést követő 45 napon belül egy összegben folyósítja a nyertes pályázók részére.

Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, a Díszoklevelet ünnepélyes keretek között a Pedagógus Nap alkalmából a polgármester adja át. Ha a járványhelyzet miatt az ünnepség nem szervezhető meg, az oklevelek átadásáról a Polgármesteri Hivatal egyénenként gondoskodik.

Díszdiploma

A Díszdiploma kérelem a Díszoklevél kérelemmel egy időben, egyszerre benyújtható az önkormányzathoz.

Az Önkormányzathoz határidőben beérkező Díszdiploma iránti kérelmeket az ónkormányzat továbbítja az illetékes felsőoktatási intézménynek elbírálásra, azt tehát a kérelmezőnek nem kell külön az érintett felsőoktatási intézményhez is benyújtania.

A kérelem benyújtásával kapcsolatban további felvilágosítás a 06-1/305-3310-es telefonszámon Dobrosiné Ladjánszki Tímea, vagy Máté Tünde intézményfelügyeleti referensektől kérhető.

Comments are closed.