Kovács Pál Baptista Gimnázium

Eldőlt, hogy a rákospalotai Kovács Pál Gimnázium új fenntartója szeptember 1-jétől, a két fenntartó megállapodása alapján, a Baptista Szeretetszolgálat lesz. A fenntartóváltás hátteréről Szitt Zsolt igazgatót kérdeztük.
A Kovács Pál Gimnázium 1996-ban a Tansport Alapítvány égisze alatt alakult, és azóta is az alapítvány működtette az intézményt. Az iskola 1997-ben költözött a Rädda Barnen utcai üresen álló iskolaépületbe. Jelenleg 9 nappalis osztályban kétszázötvenöt diák tanul. Többségében olyan élsportolók, akik idejük nagy részét edzéseken és versenyeken töltik, ám a rugalmas tanrendnek és a pedagógusok törődésének köszönhetően az iskolapadban is teljesíteni tudnak.

Szitt Zsolt/Fotó: XV Média, Vargosz

Szitt Zsolt/Fotó: XV Média, Vargosz

– A köznevelési törvény változásai nem kedveznek az alapítványi iskoláknak – mondta Szitt Zsolt. – Az intézményt csak úgy tudtuk volna tovább működtetni, ha az alapítványi hozzájárulást, azaz a tandíjat a többszörösére növeljük. Ez pedig a tanulólétszám csökkenéséhez és az iskola profiljának megváltozásához vezetett volna.
Az iskolának tehát lépnie kellett. A megoldást, a hosszú távú, biztonságos fennmaradás lehetőségét pedig a Baptista Szeretetszolgálat fenntartói szerepvállalása jelentette.
– Ez már régi ötletünk volt. Több olyan intézménnyel is kapcsolatban állunk, melyet a szeretetszolgálat működtet. A baptisták oktatásról és nevelésről alkotott hitvallása közel áll a mienkhez. A tanulók testi és lelki épülése áll a középpontjában, a küldetésnyilatkozata szerint pedig az intézmény több legyen mint iskola – magyarázta az igazgató.
A Baptista Szeretetszolgálat intézményei nem hagyományos egyházi iskolák. A kötelező iskolai hitélet helyett a bibliaismeret tantárgy felmenő rendszerű bevezetése biztosítja a keresztyén és egyetemes emberi értékek megbecsülésére, az ezek melletti elkötelezettségre való nevelést. Emellett sokkal több lehetőséget – táborokat, programokat, közösségi szolgálat szervezését, az ingyenes nevelés-oktatást, az intézmény önálló gazdálkodását és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok lehetőségét – kínál az iskolának. Nem csoda, hogy a fenntartóváltást a nevelőtestület, a szülők, a diák­önkormányzat és az intézményi tanács is egyhangúlag ­támogatta.

Comments are closed.