Környezetbarát nemzedékek

Megkezdődött a Nemzedékek parkjának kivitelezési munkálatai, elindult az új szabadtéri közösségi hely kialakítása a kerületben.

A Száraznád utca – Pattogós utca által határolt zöldterületen a meglévő közösségi ház közvetlen környezetében közel 3000 négyzetméter terület rendezésének kivitelezését kezdi meg az önkormányzat megbízásából, a munkálatok kivitelezésére kiírt, eredményes közbeszerzési eljárás nyertese, a Reneszánsz Park­építők Kft.

A beruházás mintegy 80 millió forint önkormányzati és állami támogatással valósul meg. A rekon­strukció magában foglal mintegy 300 négyzetméter járdaburkolat felújítását, közel 300 cserje és 120 évelő növény, illetve utcabútorok telepítését és egyedi elemek megépítését. Az utcabútorok közt szerepelnek támlás padok, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók, továbbá beton térbútorok is.

A szabadtéri közösségi helyen egyedi épített elemek is kivitelezésre kerülnek, ilyen például a graffitifal, mászófal, sodronyos növényfuttató fal. A kivitelező április 20-án a munkaterület körbehatárolásával, a meglévő fák védelme érdekében azok körbekalodázásával kezdi meg a munkát. A fák köré elhelyezett kalodák többször használatosak.

A XV. kerületi önkormányzat kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felújítások, beruházások során minél kevesebb környezetkárosító anyagot használjanak, ezzel is védve a környezetet.