Istentisztelet újra virtuális térben

A koronavírus második hulláma miatt hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban az egyházak is ajánlásokat fogalmaztak meg.
Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöksége azt írta: „szüneteltessenek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat: istentiszteletet, áhítatot, gyülekezeti hitoktatást, jegyesoktatást, bibliaórát, konfirmáció-előkészítést”. A gyülekezeteket kérik továbbá, hogy a járvány első hulláma idején közzétett liturgiai ajánlások szerint térjenek vissza online istentisztelet-közvetítésre, a helyi adottságok és lehetőségek szerint.A már megbeszélt és megszervezett esküvők és temetések az állami rendelkezések betartásával megrendezhetők. Arra is kérték a gyülekezeteket, hogy osszanak meg tagjaikkal elmélkedéseket, imádságokat, a tagok pedig tartsanak otthoni könyörgéseket, családi áhítatokat. A tagok az adományaikat, anyagi támogatásukat pedig átutalással juttassák el az egyházközséghez – írja az MTI.

Fotó: XVMÉDIA, Nagy Botond

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közleményben viszont úgy nyilatkozott: továbbra is tarthatók szentmisék, de csak a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban. “„A koronavírus miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a templomok mint a lelki feltöltődés és imádság helyei különösen is fontosak, ezért templomainkat továbbra is nyitva tartjuk”. Szentmisék is tarthatók, de csak a hatósági kijárási korlátozásokkal összhangban.
A püspöki konferencia tagjai azt kérik, hogy aki betegnek érzi magát, mielőbb forduljon orvoshoz, és ne menjen közösségbe. Az idősebb, veszélyeztetett hívek, illetve akik kötelességüket teljesítik, beteget ápolnak, nagyon idős családtaggal élnek együtt vagy hatósági karanténban vannak, mentesülnek a szentmisén való személyes részvétel kötelezettsége alól. Felmentést kapnak továbbá mindazok, akik úgy érzik, hogy számukra a szentmisén való személyes részvétel veszélyt hordoz magában. A plébániai oktatásokat, közösségi összejöveteleket csak online formában lehet megtartani. Továbbá kérik, hogy az egyház templomaiban, intézményeiben, valamint a szentségkiszolgáltatásban továbbra is mindenben kövessék a vonatkozó járványügyi előírásokat.

Comments are closed.