Iskolai beiratkozás

Az általános iskolákba április 12-én és 13-án reggel 8 és este 7 óra között lehet beíratni a lakóhelyük szerint illetékes vagy a választott suliba a szeptemberben első osztályt kezdő gyerekeket. Az előző évhez képest nincs változás a kerületi körzethatárokban. A beiratkozáskor be kell mutatni a gyerek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát, amit az óvoda állít ki.

Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes bizottság szakértői véleményében megjelölt intézmények közül.

A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni. A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. A felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó (a Klebelsberg Központ Észak-Pesti Tankerületi Központja) jár el, és hoz másodfokú döntést.

Az a szülő, aki tanköteles gyermekét a fenti időpontban nem íratja be az iskolába, szabálysértést követ el.

Comments are closed.