Informatikai eszközök rászoruló családoknak

A XV. kerületi önkormányzat újabb 3,5 millió forintos kerettel írt ki pályázatot informatikai eszközök beszerzésére – rászoruló családok részére.

A támogatás vissza nem térítendő, és utófinanszírozással történik,  a pályázatot az a személy nyújthat be, aki a kiírt feltételeknek megfelel.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Általános és középiskolás tanulók, felsőoktatási intézményben nappali tagozaton aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezők esetében:

a XV. kerületben legalább egy éve bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel kell rendelkezik és életvitelszerűen is  itt lakik.

A családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 120.000 forintot, a gyermeket egyedül nevelő személy esetében a 150.000 forintot. Több gyermek esetében családonként legfeljebb kettő pályázat nyújtható be.

A XV. kerületben lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és helyi iskolában oktató pedagógusok esetében:

a Xv. kerületben bejelentett lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, emellett életvitelszerűen is  itt lakik.

A 2020/2021-es nevelési évben pedagógus munkakörben dolgozik kerületi általános vagy középiskolában.

Családban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg 120.000 forintot, a gyermeket egyedül nevelő személy esetében a 150.000 forintot.

Benyújtási határidő:  május 31.  A pályázatokat a polgármester folyamatosan bírálja el, a benyújtást követő 30 napon belül.

Bővebb információ: bpxv.hu