Indul a 2018. évi társasházak és szövetkezeti lakóépületek visszatérítendő felújítási pályázata

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében is forrást biztosított a társasházak és szövetkezeti lakóépületek visszatérítendő felújítási pályázatának lebonyolításához, melynek költségkerete idén 50 millió Ft lesz.

A pályázati feltételeket az illetékes bizottság (Városüzemeltetési, Intézményműködtetési, Köztisztasági és Közrendvédelmi Bizottság – VKB) elfogadta, így a pályázati kiírás és a részvételhez szükséges pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatal honlapjának (www.bpxv.hu) PÁLYÁZATOK menüjéből, valamint az Ügyfélszolgálaton (1153 Bp., Bocskai u. 1–3. – Illyés Gy. utca sarok) elérhető.

A XV. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete lehetőséget biztosít az 5 lakásos vagy ennél nagyobb lakásszámú társasházak és szövetkezeti lakóépületek közös tulajdonban álló épületrészeinek, elemeinek felújítási munkáinak támogatására.

A támogatás a következő célokra igényelhető:

  • teljes homlokzat hőszigetelése, padlás-hőszigetelés,
  • homlokzatvakolás, színezés,
  • az épület bejáratának, előterének akadálymentesítése,
  • magastető szerkezeti elemeinek, héjazatának felújítása, cseréje,
  • lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése,
  • födémek, függőfolyosók, erkélyek, egyéb szerkezeti elemek felújítása,
  • kémények felújítása, bélelése,
  • felvonók, lépcsőházak, szellőzőberendezések felújítása,
  • az alapító okirat szerint közös tulajdonban lévő gépészeti és elektromos vezetékhálózat részleges vagy teljes felújítása, cseréje.

A pályázatban szereplő felújítási munkák támogatása utófinanszírozással, a felújítás műszaki átadás-átvételét, az elszámolás benyújtását és elbírálását követően történik. Az elnyert támogatást az Önkormányzat az összeg lehívását követően legfeljebb öt évig terjedő időtartamra kamatmentes, havi egyenlő részletben történő visszafizetési kötelezettség vállalása mellett, felújítási támogatásként biztosítja, amely a pályázat tárgyát képező felújítás bruttó összköltségének maximum 50%-a lehet.

Az egy pályázónak nyújtandó egyösszegű támogatás felső határa 5 millió forint.

A benyújtott pályázatokat az illetékes VK Bizottság fogja elbírálni, várhatóan havi egy ülés keretében.

A pályázati adatlapokat a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Főosztálya a költségkeret kimerüléséig fogadja.

További részletes információt a pályázati kiírásban és a pályázati adatlapon olvashatnak, valamint érdeklődhetnek a Városgazdálkodási Főosztályon is (tel.: 305 3314).

Comments are closed.