Hatvanötödször is ötvenhat

Sportosan kezdődött az idei Október 23-i megemlékezés a kerületben. A szokásos 1956 méteres ünnepi futás tavaly, a COVID-járvány miatt elmaradt. Ennek köszönhetően, bár 11 éve ez a hagyomány, az idei Emlékfutás csak a tizedik, jubileumi esemény volt. 

A szervezésben ezúttal is a futóversenyek rendezésében nagy tapasztalattal rendelkező, Budapesti Atlétikai Szövetség segített a Polgármesteri Hivatal Köznevelési, Közművelődési és Sport Osztály munkatársainak. A kijelölt helyszínt, a Budai II László stadion – Epres sor – Cserba Elemér utca – Fazekas sor – Szentmihályi út – Budai II László stadion útvonalat a rendőrség és az E.L.I.T. Polgárőrség biztosította. Nagy volt az érdeklődés a sportos ünnepkezdet iránt, a rajtvonalnál szinte valamennyi kerületi oktatási intézmény képviseltette magát. A mozgósítás a Hartyánnak sikerült a legjobban, ezúttal több mint hatszáz résztvevővel képviseltették magukat. Az Emlékversenyen futók összlétszáma több mint 1500 fő volt. A résztvevők a szokásos közös bemelegítéssel hangolódtak a futásra, melyet Tóth Imre alpolgármester indított útjára. A kerületi politikusnak is futnia kellett, mert nem sokkal a rajtot követően, egy másik helyszínen, a Karácsony Benő parki kopjafánál már az önkormányzat által szervezett ünnepi megemlékezésen vett részt.

Több mint három évtizede Magyarország lakói visszakapták az egyik legfontosabb jogot, ami egy demokráciában elengedhetetlen: a szavazat, a döntés jogát – mondta Cserdiné Németh Angéla polgármester az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján rendezett kerületi ünnepségen. – Soha ne feledjék, nem a pártokért, pláne nem a politikusokért dolgoznak a magyar emberek. A politikának kell szolgálnia a közösséget, a politikusoknak kell dolgozniuk a településükön, és az országukban élőkért. Ez a kötelességük, ezért kapják a fizetésüket.

 

A kerület vezetője ünnepi beszédében megemlékezett a néhány napja (október 4-én) elhunyt kerületi díszpolgárról, az ’56-os Szövetség Országos Elnökségének tagjáról és a XV. kerületi szervezet alelnökéről, Bácskai Endréről, aki korábban minden ’56-os programon jelen volt, és aki nélkül nehezen volt elképzelhető az idei ünnep is. Ezt követően az önkormányzat, az Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat, a pártok és kerületi civil szervezetek képviselői is megkoszorúzták a rákospalotai emlékművet, majd a résztvevők a polgármesteri hivatal dísztermébe mentek, ahol a kerület vezetői ünnepi testületi ülés keretében átadták a legmagasabb rangú helyi elismeréseket.

Egy olyan országban, városban és kerületben szeretnénk élni, ahol senki emberi mivoltát vagy minőségét nem kérdőjelezi meg az éppen aktuális hatalmi szempont vagy egyéni politikai érdek. Ahol bosszúpolitika helyett kompromisszum és együttműködés, propaganda és hazugsággyár helyett tisztességes és nyílt, sokszínű, valódi sajtó és média működik. Mindannyian tartozunk annyival az elődeinknek, hogy egy jobb, tisztességesebb és szolidárisabb országot építsünk – az utánunk jövő generációk és a magunk érdekében – mondta a polgármester ünnepi köszöntőjében. – Ezért is vagyok büszke a ma díszpolgári címet átvevő kiválóságainkra, akik szakmai életútjukkal, tisztességükkel, empátiájukkal méltó példát mutatnak mindannyiunknak. Ők az igazi hazafiak, ők a mi nagyszerű lokálpatrióta hőseink. 

 

Az idei évben díszpolgári elismerésben két személy részesült. Az első díjazott Bori Ferenc, nyugalmazott mérnök és korábbi önkormányzati képviselő. 1994-2006 között három cikluson keresztül az MDF képviselőjeként vett részt a testület munkájában. A Jogi, Ügyrendi és Közrendvédelmi-, a Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi-, illetve a Szociális és Egészségügyi Bizottságnak is tagja volt. Jelenleg a Rákospalota-Óváros Református Gyülekezet presbitereként tevékenykedik.

Köszönöm, hogy engem választottak meg ennek a sok munkának az elvégzésére – mondta Bori Ferenc.

A másik díjazott Varga Imre, a Budapesti Vegyiművek Vállalat korábbi vezetője, illetve négy cikluson keresztül a kerületi önkormányzat képviselője és tanácsnoka volt. 1973-ban költözött családjával Újpalotára, ahol mind a mai napig él. Társadalmi munkában a társasházuk pénzügyi és ellenőrző munkáját végezte. Önkormányzati képviselőként a Pénzügyi és Költségvetési-, a Közbeszerzési-, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságnak is elnöke, alelnöke, valamint tagja volt. 1994-től 2010-ig a Fővárosi Közgyűlés kerületi kollégiumában elnökségi tagként, illetve alelnökként tevékenykedett. Kiemelkedő szerepet vállalt a XV. kerület oktatásának átszervezésében.  2006-2010 között a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének munkájában pénzügyi és gazdasági ügyekben Hajdu László, akkori polgármester tanácsadója volt.

Amit lehetett, azt mindig megpróbáltam a kerület érdekéért megtenni – jegyezte meg Varga Imre.

Az október 23-i ünnepi testületi ülésen egyéb elismeréseket is átadtak. A Kiváló Kormánytisztviselő Elismerő Okleveleket idén Bäck Tímea Judit, a Budapest Főváros Kormányhivatala XV. Kerületi Hivatalának hatósági szakügyintézője, illetve Kovács Éva, a kormányablak szakügyintézője kapta.

Kiosztották a Rendvédelmi Szervek Elismerő Okleveleit is, melyeket ezúttal Jókay-Guttmann Zsolt Imréné és Nagy Ágnes  rendvédelmi igazgatási alkalmazott, Komor-Kerekes Dóra rendőr főhadnagy, Lisziné Bánföldi Judit rendőr alezredes, Liszka Martin Márk ügyviteli alkalmazott, Lógó Rita rendőr százados, Nagy Dávid rendőr törzsőrmester, Pocsai István rendőr főtörzsőrmester, Reszkető Sándor címzetes rendőr alezredes, Somogyi-Farkas Vivien rendőr törzsőrmester, Béres Zoltán tűzoltó alezredes, tűzoltóparancsnok, Bötkös Zoltán tűzoltó főtörzsőrmester, Kirchhofer Ádám tűzoltó őrmester, Leki Csaba tűzoltó őrnagy és Majer Gábor tűzoltó főtörzsőrmester vehetett át.

Köszönettel tartozunk a ma díszpolgári címet átvevő kitüntetettjeinknek, az elmúlt másfél év különösen emberpróbáló időszakában nyújtott szolgálatkész, elhivatott munkájukért a kormánytisztviselő és rendvédelmi dolgozóinknak, a kerületünkben szolgálatot teljesítő rendőreinknek, a katasztrófavédelem tűzoltóinakmondta végezetül pohárköszöntőjében Tóth Imre alpolgármester.

Az ünnepi testületi ülést követően koradélután tartotta saját megemlékezését a Lobogás emlékműnél a XV. kerületi Fidesz-MPSZ Szervezete, ahol dr. Pintér Gábor tartott egy rövid történelmi áttekintést a legfontosabb 56-os eseményekről. Az ünnepség résztvevői aztán a megemlékezést követően elindultak a Belváros felé, hogy becsatlakozzanak a Civil Összefogás Fórum (CÖF) és a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) által szervezett Békemenetbe.

Comments are closed.