Hatékonyabb vagyongazdálkodás

A XV. kerületi képviselő-testület május 28-án ülésezett. Olyan fontos témákról tárgyaltak, mint a nem lakás célú helyiségek bérbeadásának a feltételeiről szóló rendelet megalkotása vagy az Észak-Pesti Kórház 13. jelű épülete és Deák Utcai Háziorvosi Rendelő építésével kapcsolatos döntések.
Az ülést megelőzően Németh Angéla alpolgármester köszöntötte a 15 éves Hubay Jenő Ifjúsági Fúvószenekart és karnagyát, Kőrösy Róbertet.
Az előterjesztések tárgyalása előtt Monostori Zsolt intézett interpellációt dr. Pintér Gábor alpolgármesterhez „Virágoskertek, parkok, játszóterek víz nélkül” címmel. A képviselő kifejtette, hogy a Nádastó park 5. és 6. számú ház között parkot hozott létre a közösség, amelynek öntözéséhez az önkormányzat megígérte, hogy fúrt kutat létesít, de ezt a helyhatóság a mai napig nem építette meg. A Neptun utcai játszótéren viszont megszüntették az ivókutat, és ez a kánikulai időszakban komoly egészségügyi kockázatot jelent a használóikra nézve. Kérdésként megfogalmazta: miért nem létesítettek kutat a Nádastó parkban, miért szüntették meg az ivókutat a Neptun utcai és más játszótéren, és tervezi-e az önkormányzat a parkok, játszóhelyek vízvételezésének megoldását.
Dr. Pintér Gábor válaszában elmondta, hogy kutak létesítésére 2014-ben bruttó 7 millió forintot biztosított a testület, ebből a pénzből négy helyszínen tudtak vízvételezési lehetőséget kialakítani. Ezeken kívül egy fúrt kút van, amelyet még 2013-ban létesítettek. Célok között szerepel további kutak kialakítása, így a Nádastó parkban is lesz ilyen vízvételezési hely. A 2006 után épült játszóterek szinte mindegyikén ki­építettek kutakat, de például a Netpun utcai játszóhelyen is olyan mértékű és gyakoriságú volt a rongálás, hogy igen költséges volt helyreállításuk, ezért leszerelték azokat. Az utóbbi években biztonságosabbá váltak a játszókertek, ezért a neptunoson kívül a Kossuth utcai és Karácsony Benő parki játszóhelyen is visszaállítják az ivókutakat. Amennyiben azt tapasztalják, hogy vigyáznak a vízvételezési helyekre a használóik, akkor minden nagyobb játszókertben visszaépítik a kutakat. Monostori Zsolt elfogadta az alpolgármesteri választ.
A nem lakás célú helyiségek bérbeadásának feltételeiről szóló rendelet megalkotásáról és a Palota Holding Ingatlan- és Vagyonkezelő Zrt.-vel megkötendő vagyonkezelési szerződésről határoztak a képviselők. A rendeletalkotás célja az volt, hogy az önkormányzat ingatlanvagyonával bekapcsolódhasson a kerületi szabadpiaci ingatlanhasznosítási folyamatokba. Ehhez azonban a vagyongazdálkodást hatékonyabbá kell tenni, méghozzá a bérbeadási folyamat egyszerűsítésével, gyorsításával, a bérleti díjak körültekintő meghatározásával. A most elfogadott rendelet célja, hogy az üresen álló helyiségeket mielőbb és minél gazdaságosabban sikerüljön hasznosítani.
Arról is határozott a testület, hogy az Észak-Pesti Kórház 13. jelű épületének orvosi rendelővé történő átalakításához és felújításához, valamint a Deák utcai orvosi rendelő építési munkáihoz szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásával, a beruházások lebonyolításával és a kapcsolódó műszaki ellenőri teendők ellátásával a RUP-15 Városfejlesztési Kft.-t bízza meg.
A grémium 2017. december 31-ig Tóth Lajost választotta meg a Csokonai Kulturális és Sportközpont igazgatójának.
Elfogadták a Liva-malom területének fejlesztési koncepcióját, az ehhez kapcsolódó, 2015-ben elvégzendő feladatokra pedig nettó 12,5 millió forintot biztosítottak.
A gyereklétszám csökkenése és a kihasználatlanság miatt megszüntette a képviselő-testület az Egyesített Bölcsődék Arany János utcai telephelyét. A bezárás összesen 4 kisgyereket és családjukat érinti, hiszen a többi, eddig odajáró gyerek szeptembertől óvodába megy. A 4 gyermeket a nemrégiben felújított Fő úti bölcsődében helyezik el. Az intézménybezárás miatt nem kell csökkenteni a bölcsődei dolgozók létszámát.

Comments are closed.