Gondolkodjunk zöldben!

Megkezdődött Budapest Klímastratégiájának és Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének társadalmi egyeztetése! A dokumentum jelen egyeztetési változatát bárki véleményezheti, javaslatot tehet az abban meghatározott feladatok módosítására, kiegészítésére 2021. február 19-ig.

A Klímastratégia és Fenntartható Energia- és Klíma Akcióterv a fővárosi önkormányzat klímavédelmi céljait, teendőit és vállalásait határozza meg annak érdekében, hogy Budapesten legalább 40 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása 2030-ig.

A dokumentum – mely a budapest.hu honlapról letölthető – főbb elemei a következők:

  • helyzetértékelést ad a klímaváltozás által érintett környezeti elemek állapotáról a Budapesti Környezet- és Állapotértékelés vonatkozó fejezetei alapján,
  • statisztikai és szakértői adatok alapján számba veszi a kiindulási évben (2015) Budapesten kibocsátott üvegházhatású gázok mennyiségét,
  • azonosítja a kibocsátások forrásait mind energiahordozók, mind ágazatok tekintetében (a legnagyobb kibocsátás az épületek energiafelhasználásához köthető, a második legnagyobb kibocsátó a közlekedés),
  • vizsgálja a főváros szempontjából leginkább releváns éghajlatváltozási problémaköröket és hatásokat, pl. szélsőséges meleg, hőhullámok, heves esőzések, aszály és vízhiány,
  • meghatározza azokat az intézkedéseket, amelyek révén egyrészt csökkenthető a klímaváltozást okozó üvegházhatású gázok kibocsátása Budapest területén, másrészt pedig növelik a lakosság és egyéb szereplők alkalmazkodóképességét a már elkerülhetetlenül bekövetkező hatásokhoz,
  • becslést ad a tervezett intézkedések, feladatok végrehajtásának, valamint a szabályozási, ellenőrzési, értékelési eszközök alkalmazásának várható költségigényére, a lehetséges források megjelölésével.

A véleményeket, módosítási, kiegészítési javaslatokat írásban („Vélemény Klíma Akcióterv 2021″ levélcím:1840 Budapest; Főpolgármesteri Hivatal, Klíma- és Környezetügyi Főosztály) vagy elektronikus levélben a klimaplatform@budapest.hu címen lehet benyújtani.

 

Comments are closed.