Felhívás javaslattételre a „Budapest XV. Kerület Díszpolgára Címre”

A Budapest Főváros XV. Ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelete szabályozza a „Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím” adományozását.

A „Budapest XV. kerület Díszpolgára Cím” annak a kerülethez köthető személynek adományozható:

 • aki kiemelkedően jelentős munkájával maradandó értéket alkotott, vagy
 • aki életművével a kerületben vagy országosan elismerést szerzett, vagy
 • aki jelentős módon hozzájárult a kerület jó hírnevének öregbítéséhez, közösségének, hagyományainak gazdagításához, vagy
 • aki példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll.

A cím évente legfeljebb 2 fő részére adományozható, melyből az egyik cím lehet posztumusz.

A cím adományozására ajánlást tehet:

 • a kerület országgyűlési képviselője,
 • helyi önkormányzati képviselő,
 • a képviselő-testület bizottsága,
 • a helyi nemzetiségi önkormányzat,
 • a kerület lakosai,
 • a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület, egyház,
 • politikai párt kerületi szervezete,
 • önkormányzati intézmény, valamint a kerületben működő egyéb intézmény.

A cím nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a képviselő-testületnek vagy a képviselő-testület bizottságának a tagja. Saját maga, továbbá a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója részére elismerés adományozását senki nem indítványozhatja.

Az ajánlásban meg kell jelölni:

 • az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét,
 • a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,
 • az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását,
 • a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, címét, elérhetőségét,
 • a javaslatot tevő saját kezű aláírását.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően a javaslatot – indoklással együtt – 2019. augusztus 1-ig a XV. kerületi önkormányzat polgármesterének címezve a Budapest Főváros XV. Ker. Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályához (1153 Bp., Bocskai u. 1–3.) lehet eljuttatni. A javaslathoz szükséges formanyomtatvány a hivatal honlapjáról (www.bpxv.hu) a hirdetőtábla menüpontból letölthető.

Németh Angéla s. k. polgármester

Comments are closed.