F E L H Í V Á S javaslattételre

a „Budapest XV. kerületi 1956. október 23.” díjra.

 

A Budapest Főváros XV. ker. Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2012. (VI.6.) önkormányzati rendelete szabályozza a „Budapest XV. kerületi 1956. október 23.” díj adományozását.

A „Budapest XV. kerületi 1956. október 23.” díj azon XV. kerülethez köthető személynek adományozható

 1. aki az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének ébrentartásában, erősítésében, helyi történetek kutatásában, publikálásában közreműködik, vagy
 2. aki a kerületi ifjúság körében az 1956-os forradalom és szabadságharc eszmeiségének ébrentartásában és erősítésében tevékenyen és hitelesen részt vállal.

A díj évente legfeljebb 2 fő részére adományozható, melyből az egyik posztumusz lehet.

A díjra ajánlást tehet:

 • a kerület országgyűlési képviselője,
 • helyi önkormányzati képviselő,
 • a képviselő-testület bizottsága,
 • a helyi nemzetiségi önkormányzat,
 • a kerület lakosa,
 • a kerületben működő társadalmi szervezet, egyesület,
 • politikai párt kerületi szervezete.

A díj nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a képviselő-testületnek, vagy a képviselő-testület bizottságának a tagja. Saját maga, továbbá a Ptk. szerinti közeli hozzátartozója részére elismerés adományozását senki nem indítványozhatja.

Az ajánlásban meg kell jelölni:

 1. az elismerésre javasolt személy nevét, lakcímét, elérhetőségét,
 2. a javaslat indokait, az elismerés alapjául szolgáló érdemeket,
 3. az elismerésre javasolt személy életútjának bemutatását,
 4. a javaslatot tevő személy vagy szervezet megnevezését, címét, elérhetőségét, a javaslatot tevő sajátkezű aláírását.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően a javaslatot – indoklással együtt – 2019. augusztus 1-ig a XV. kerületi Önkormányzat polgármesterének címezve a Budapest Főváros XV. ker. Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályához (1153 Budapest, Bocskai u. 1-3.) lehet eljuttatni. A javaslathoz szükséges formanyomtatvány a hivatal honlapjáról (www.bpxv.hu) a hirdetőtábla menüpontból letölthető.

                                                                                              Németh Angéla s.k.

polgármester

 

Comments are closed.