Elgondolkodtató gondolatok

A reformáció 500. évfordulója alkalmából „Protestáns etika” címmel 11 fejezetből álló tanulmánykötetet adott ki nemrég a Kálvin és a Luther Kiadó. A 11 fejezet 11 szerzője között volt a pestújhelyi evangélikus gyülekezet fiatal lelkésze, a 39 éves Szabó B. András is.

– A fent említett két kiadó ritkán ad ki közösen egy művet. Ez is a reformáció nagy ünnepének tudható be?
– Természetesen, hisz ez a jubileum valamennyi protestáns egyháznak, köztük a reformátusoknak és az evangélikusoknak is a közös ünnepe. Ugyanakkor a téma fontossága is motiválhatta a két kiadót. Az ötletgazda Fazakas Sándor, a debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora volt, aki maga kérte fel a szerzőket az egyes témák megírására.
– A szerzők többsége különböző teológiai egyetemeken végzett kutatásokat. Én például a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen a „Pénz teológiai értelmezése” témakörben írtam a doktori dolgozatomat, melynek védésén az egyik bírám Fazakas professzor volt. Valószínűleg innen emlékezett rám.

Fotó: XV Média, Vargosz

Fotó: XV Média, Vargosz

– Nem volt nehéz kitalálni, hogy az ön fejezete „A gazdaságetika” volt. Valóban ennyire foglalkoztatja ez a téma?
– Olyannyira, hogy ma már tanítom is az egyetemen. Ez egyébként hálás téma, hisz a gazdaság évezredek óta közel áll az emberekhez, sőt a mindennapi létüket is meghatározza. A különböző egyházak is foglalkoztak és foglalkoznak vele, találni a gazdasági kérdésekre példát a Bibliában, illetve Kálvin és Luther értekezéseiben is.
– De a könyvet lapozgatva más, hasonlóan izgalmas témákra bukkanhat még az olvasó. A születés és a halandóság, a házasság, a képi megjelenítés, illetve a technika etikája legalább annyira izgalmas témák, mint a gazdaságé. Gondolta volna bárki, hogy a „Thomas, a gőzmozdony” című népszerű mesét például egy angol lelkész írta a fiának?
– Milyen volt a fogadtatása a könyvnek?
– Eddig már két könyvbemutatón vagyunk túl Budapesten és Debrecenben, és mindkét helyszínen kedvező visszajelzéseket kaptunk. Sokak szerint hiánypótló volt ez a tanulmánykötet. A könyv sikerét persze majd az határozza meg, hogy hányan veszik kézbe, hányan olvassák el ezeket a protestáns iránymutatásokat. Reméljük, minél többen.

Comments are closed.