Elektronikusan vagy személyesen?

Fotó: XVMÉDIA, Nagy Botond

A kerületi önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a beiratkozás április 26. és május 14. között zajlik.

A beiratkozás elsősorban elektronikusan formában történik, az óvodák honlapján található beiratkozási nyomtatványokat kell kitöltve megküldeni a beiratkozás ideje alatt az óvodának. Elektronikus beiratkozás esetén a szükséges dokumentumok bemutatását az első óvodai nevelési napon tehetik meg a szülők.

Fontos, hogy személyes beiratkozás csak előzetes időpont-egyeztetés követően lehetőséges.

A törvényi előírások szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31-éig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdőnapjától legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő köteles a megadott időpontban a választott óvodába beíratni a gyerekét.

A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. Az óvoda köteles felvenni azt a gyereket, aki életvitelszerűen az intézmény körzetében lakik.

A felvételről az óvodavezető dönt. A vezető a felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, annak hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül eljárást indíthat, melyet a döntést hozó óvoda vezetőjéhez kell benyújtani.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésükre az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről, valamint az óvoda felvételi körzetéről részletesen lehet tájékozódni a www.bpxv.hu honlapon.

 

 

Comments are closed.