Budapesten is megújul az aktív korúak ellátása

Március 1-jétől országosan megújul a szociális ellátások rendszere. Az állam és az önkormányzat szociális ellátásokkal kapcsolatos feladatai szétválnak, melynek köszönhetően a rendszer igazságosabb és átláthatóbb lesz. Az átalakítás lényege, hogy a jövőben a kerületi hivataloknál jövedelemkompenzáló-, míg az önkormányzatoknál kiadáskompenzáló szociális támogatások lesznek igényelhetők.

A márciustól életbe lépő, törvényben megfogalmazott átalakítás célja, hogy mindenki megfelelő ellátást kapjon, aki valóban rászorul, és ezzel párhuzamosan minél többen éljenek segély helyett munkából – mondta el dr. György István. A budapesti kormánymegbízott hangsúlyozta, a segélyezési rendszer átalakításával párhuzamosan jelentősen nő a közfoglalkoztatásra szánt keret is.

A korábbi években is számos támogatás került az önkormányzatoktól a Fővárosi Kormányhivatal kerületi hivatalaihoz, amelyek Budapesten a megyék járási hivatalainak megfelelői. Ez a folyamat folytatódik, március 1-jétől a korábban önkormányzati, jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása a fővárosban kerületi hivataloknak nevezett járásokhoz kerül.

Az egyik érintett támogatási forma a foglalkoztatást helyettesítő támogatás (FHT), amelynek szabályaiban nincs változás azon kívül, hogy mostantól a kerületi hivatalokhoz kell fordulniuk a jogosultaknak.

Akik eddig rendszeres szociális segélyben részesültek, azoknak nemcsak az jelent majd újdonságot, hogy az önkormányzat helyett a járási hivatal folyósítja az ellátást, hanem egy új elnevezést is meg kell jegyezniük. A rendszeres szociális segély helyett ugyanis márciustól egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást vagy a már említett foglalkoztatást helyettesítő támogatást kaphatják. Előbbi változatlan jogosultsági feltételek mellett jár majd, és a változással kapcsolatban az ügyfeleknek nincs teendője. Az FHT pedig azoknak jár, akik öt éven belül elérik a nyugdíjkorhatárt, és vállalják, hogy a hivatalokkal, munkaügyi központtal együttműködnek annak érdekében, hogy munkába állhassanak. Együttműködési kötelezettség vonatkozik azokra is, akik az eddigiekben az önkormányzat rendelete alapján voltak jogosultak a támogatásra.

A járási hivatalokhoz kerülnek tehát ún. jövedelemkompenzáló támogatások, amelyek célja, hogy a hátrányos munkaerőpiaci helyzetű személyek és családjuk megélhetését segítsék. A kerületi hivatalok által folyósított jövedelempótló támogatások kifizetéséért az állam garanciát vállal.

A februári, március 5-ig kifizetendő támogatásokat a jogosultak még az eddig megszokott módon kapják önkormányzatoktól, azonban az április 5-ig esedékes márciusi ellátást kizárólag folyószámlára utalással, vagy lakcímre (postafiókba) kézbesítéssel juttatják el az állampolgároknak a kerületi hivatalok. A házipénztári kifizetés megszűnik. Március 1-től a kiadáskompenzáló szociális támogatásokról az önkormányzatok gondoskodnak települési támogatás néven. Ebbe a körbe jellemzően a lakhatás, adósságkezelés, gyógyszerkiadások, stb. támogatása tartozik. Az önkormányzatok a helyi adottságokhoz alkalmazkodva szabadon dönthetnek a támogatások mértékéről és formájáról, amelyről február végéig rendeletet alkotnak a képviselő-testületek.

– A kormányhivatal információi szerint Budapesten a fővárosi és a 23 kerületi önkormányzat összesen több mint 5,7 milliárd forint értékű települési támogatást tervezett a költségvetésébe, amellyel az adott önkormányzat területén élő nehéz helyzetbe kerülteket segíthetik – tette hozzá dr. György István.

Országosan a múlt évihez képest 3,3 milliárd forinttal, összesen 35 milliárd forintra emelte a kormány az állami támogatási keretet. Szintén emelkedett a közfoglalkoztatásra szánt keret: a tavalyinál több mint 15 %-kal többet, 270 milliárd forintot szán erre a kormány 2015-ben.

A támogatás személyesen a kerületi hivatalokban igényelhető.

Comments are closed.