A szeptemberben első osztályt kezdő gyerekeket a lakóhely szerint illetékes vagy a választott általános iskolába 2015. április 16-án reggel 8 és este 7, illetve április 17-én reggel 8 és délután 6 óra között lehet beíratni.

Beiratkozás után a suliban/Fotó: XV Média, Nagy Botond

Beiratkozás után a suliban/Fotó: XV Média, Nagy Botond

– A beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek azonosítására alkalmas, a gyerek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példányát, amelyet az óvoda állít ki – tudtuk meg Tyukász Tamás tankerületi igazgatótól.
Sajátos nevelési igényű tanuló számára a szülő választja ki a megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság véleményében megjelölt intézmények közül.
A nemzetiséghez tartozó gyermeket – ha a felvételi követelményeknek megfelel – a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul is tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel kell venni.
A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben (így az iskola megválasztásában) a gyermek elhelyezését követően – közös szülői felügyelet hiányában is – együttesen gyakorolják jogaikat, kivéve, ha a különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság korlátozta vagy megvonta.
A gyermek felvételéről az iskola igazgatója dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen – annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a szülő eljárást indíthat az igazgatónál. A kérelem tekintetében a fenntartó (Klik XV. Tankerülete) jár el, és hoz másodfokú döntést.
Az a szülő, aki tanköteles gyermekét a fenti időpontban nem íratja be az iskolába, szabálysértést követ el.

Comments are closed.