Az egészségügyi fejlesztések éve

Hosszas egyeztetés után december 17-én megválasztotta a képviselő-testület az alpolgármestereket és a bizottságok tagjait. Az általános alpolgármesteri tisztséget dr. Pintér Gábor tölti be.

Dr. Pintér Gábor/Fotó: XV Média, Vargosz

Dr. Pintér Gábor/Fotó: XV Média, Vargosz

– Alpolgármesterként milyen területekért felel?
– A polgármester utasítása az alpolgármesteri munkakörök megosztására még nem született meg, de ezek valószínűleg a városüzemeltetés, a közbiztonság, a kulturális, a közművelődési és a sportügyek lesznek.
– A következő öt évben milyen fejlődési irány várható a kerületben?
– Rendkívül fontosnak tartom a fejlesztések folytatását. 2015 az egészségügyi fejlesztések éve lehet. Még az idén elkezdődik az új Deák utcai orvosi rendelő megépítése és az Észak-Pesti Kórház 13-as épületének felújítása. A kórház teljes területének fejlesztése cikluson átívelő feladat lesz. A 2016–2017-es évek kiemelt beruházása a rákospalotai sport- és rendezvényközpont megépítése lehet. Ez utóbbi beruházásokhoz jelentős kormányzati támogatás szükséges.
– Folytatható-e az előző években megkezdett fejlesztési hullám?
– Az adósságátvállalásnak köszönhetően számottevő források maradtak a kerületnél, ezekből több saját kis- és közepes beruházás valósítható meg. A nagy volumenű fejlesztések azonban csak jelentős kormányzati segítséggel képzelhetők el, ebben László Tamás országgyűlési képviselőnek lesz nagy feladata.
– Milyen feladatokat kell megoldani a közeljövőben?
– Akut megoldandó feladat az Ifjúsági és Sportközpontnak és a Csokonai Művelődési Központnak újonnan létrejövő szervezetként való működtetése, melyre elsősorban az államháztartási törvény módosítása miatt van szükség. Az év első felében az önkormányzati tulajdonú lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vagyongazdálkodásának új kereteit is ki kell jelölni.
– A polgármester és a Fidesz-frakció megállapodása után a képviselő-testület hogyan tud hatékonyan dolgozni?
– Azokban az esetekben, ahol a vezetés nem tud egységes álláspontra jutni, ott az a legfontosabb feladat, hogy előkészített és döntésre alkalmas alternatívákat tegyünk a képviselők elé. Ők eldönthetik a többségi elv mentén, milyen irányba haladjon a kerület működése és fejlődése.

Comments are closed.