Átadták a Rákospalota-Pestújhely-Újpalota érdemérem díjat

A Rákospalota-Pestújhely-Újpalota érdemérem díjat adományozott a testület a szeptember 8-i testületi ülés előtt. A díj azoknak adható, akik kerületi lakosként vagy a kerületben tevékenykedőként a kerület fejlődése, a közjó előmozdítása érdekében kifejtett példamutató és szakmailag kimagasló tevékenységet fejtettek ki.

Az érdemérmet Hajdu László polgármester, Németh Angéla és dr. Pintér Gábor alpolgármester adta át a tíz díjazottnak.

Az egészségügy területén végzett tevékenységéért Szita Krisztina körzeti ápolónőnek.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Szita Krisztina 1983-tól dolgozik kerületünkben, kezdetben az egészségügyi intézmény reumatológiai osztályán, majd a fizikoterápián. 1987 óta körzeti ápolóként dr. János Ida háziorvos mellett dolgozott a doktornő nyugdíjazásáig, majd ezt követően dr. Szinetár László háziorvos munkáját segíti. A munkáját a betegek egészségét szolgáló kiemelkedő szakmai igényesség jellemzi.

A szociális és családvédelem területén végzett tevékenységéért Szabóné Busi Juliannának, az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthon vezetőjének.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Szabóné Busi Julianna 1991-től dolgozik a XV. Kerület Értelmi Fogyatékos Napközi Otthonában kezdetekben, mint gyógypedagógus, 2001-től a napközi ellátás vezetője lett. Folyamatosan részt vesz több civil szervezet szakmai munkájában, projektjében, szociális szakértőként a Kézenfogva Alapítvány, a Bárka Alapítvány, Salva Vita Alapítvány munkájának segítője. A fogyatékkal élők amatőr művészeti törekvéseit a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület elnökségi tagjaként segíti, támogatja.

A nevelés-oktatás területén végzett tevékenységéért Nogula Anna pedagógusnak.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Nogula Anna 30 éve a XV. kerület lakója, 37 évet töltött pedagógus pályán. 1983-tól 10 éven keresztül a Kontyfa utcai Általános Iskola tanítója volt, majd ezt követően 22 éve a Kolozsvár Utcai Általános Iskola tanítója. Pedagógiai munkája, folyamatos szakmai fejlődése mintaértékű, feladatait magas színvonalon látja el. A diákokkal, a szülőkkel, a munkatársakkal a kapcsolata korrekt, kollégái és a gyermekek tisztelik, becsülik.

A nevelés-oktatás területén végzett tevékenységéért Ábri László volt iskolaigazgatónak.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Ábri László mintegy 30 évet dolgozott a Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szakközépiskolában. Először, mint testnevelő tanár, majd több mint 10 éven át volt az intézmény igazgatója. Tanárként a mozgás és a sport szeretettére oktatta, nevelte a diákokat. Több tanítványa az ő példáját követve a testnevelői pályát választotta. A diákjai sporteredményeit rendszeresen figyelemmel kísérte, az általa vezetett iskola a budapesti diákolimpiák egyik legaktívabb résztvevője volt. Igazgatóként is megmaradt igazi pedagógusnak. Szakmája az életévé vált, és élete – ember és családszeretete – a szakmájává vált.

A sport területén végzett tevékenységéért Dinka Balázs labdarúgónak.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Dinka Balázs 15 éve futballozik a REAC futballcsapatában. Fiatal, az utánpótlásból kinövő játékosként került az egyesülethez, ahol mind a mai napig aktív játékos, valamint a csapatnál a pályaedzői feladatokat is ellátja. Szívesen foglalkozik a sportolni vágyó gyerekekkel, ezért a REAC sportiskolánál megkezdte edzői pályafutását. Dinka Balázs játékospályafutása példaértékű a sportolni kezdő fiatalok számára, hiszen 15 éve alatt klubhűsége mellett, szorgalmának, a munkához való alázatos hozzáállásának köszönhetően folyamatosan tagja volt a mindenkori kezdőcsapatnak bármely osztályban is szerepeljen az együttes beleértve a legmagasabb szintet a négy NB I.-es szezont is.

A művelődés területén végzett tevékenységéért Nagy Árpád festőművésznek, megbízott múzeumvezetőnek.

Nagy Árpád 1989-től él Magyarországon, Rákospalotán. A Csokonai Művelődési Központ és a Rákospalotai Múzeum tevékenységét a ’90-es évek elejétől egyre nagyobb intenzitással támogatja, részt vesz a képző és iparművészek közösségében. Rendszeresen kiállít, országosan elismert, magas színvonalú művészi munkájával öregbíti kerületünk hírnevét. Az elmúlt időszakban megbízott múzeumvezetői feladatokat is ellát. Közösségi ember, javaslatainak és aktív tevékeny részvételének köszönhetően létrejött a Múzeum Adeline Galériája.

A vállalkozás területén végzett tevékenységéért Pál Nándor vállalkozónak, a Pál Autóház Gépjárműjavító Műhely és Műszaki Vizsgáló Állomás vezetőjének

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Pál Nándor Pestújhelyen született, törzsgyökeres XV. kerületi családban. Műszaki érdeklődése alapján autószerelő szakmát tanult. Az Árvavár utcában lévő műhelyét 1999-ben nyitotta meg. Pál Nándor a műhelyében kerületi lakosokat foglalkoztat, szakmai gyakorlatra elsősorban kerületi szakmunkásokat fogad. Mint vállalkozó, pestújhelyi lokálpatrióta összefogja és szervezi közösséget, aktívan részt vesz a pestújhelyi Pátria Közhasznú Egyesület tevékenységében. Adományával és munkájával támogatja a pestújhelyi és a XV. kerületi rendezvények létrejöttét, például a: Pestújhelyi téri kerekes kút helyreállítását, a Pestújhelyi Általános Iskola 100. évfordulóját, valamint a kerületrész emléktábláinak felállítását és kivitelezését.

A vállalkozás területén végzett tevékenységéért Varga Pál vállalkozónak.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Varga Pál törzsgyökeres XV. kerületi családban született. Külföldi tartózkodását követően 1991-től átvette a kerületben található családi vállalkozás vezetését. A hagyományokat tovább folytatva a család bevonásával készíti minőségi savanyúságaikat. A hagyományos értékek megőrzése mellett a vállalkozás igyekszik megfelelni a lakosság részéről érkező igényeknek. Termékei a vásárlók körében nagy népszerűségnek örvendenek.

A közösségek területén végzett tevékenységéért Repcsik Gyula plébániai kormányzónak.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Repcsik Gyulát 2003-ban szentelték pappá az Esztergomi Bazilikában. 2007-ben káplánként került a kerületi Pestújhelyi Keresztelő Szent János-plébániára. Újpalotán a városmissziós program keretében nagyon sok embert meg tudott szólítani a panelházak között. Az újpalotai templom megépítésével kapcsolatos feladatok ellátására szervező lelkészi beosztást kapott. Folytatta elődei közösségépítő munkáját. A Boldog Salkaházi Sára-templomot 2008. december 27-én szentelték fel, melynek 2009. óta plébániai kormányzója. Közösségért folytatott munkájában fontosnak tartja a nyitást az emberek felé, másrészt a média, a külvilág felé. A városmissziós tevékenységével is bizonyította, hogy ki kell menni a templom falain kívül megszólítani az embereket. Gyula atya derűs, kedves, közvetlen személyiség.

A közigazgatás területén az érdemérem díjat Hajdu László polgármester és dr. Lamperth Mónika jegyző adta át.

A közigazgatás területén végzett tevékenységéért Böröczfy Ferenc nyugállományba vonult gazdálkodási osztályvezetőnek. Böröczfy Ferenc 2015. augusztus 7-én elhunyt, ezért a díjat felesége, Böröczfy Marina vette át.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Böröczfy Ferenc 2001-től dolgozott a Budapest XV. Kerület Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán költségvetési csoportvezetőként, majd 2013. január 1-jétől gazdálkodási osztályvezetőként. Munkahelyén mindenki elismerte kiváló szakmai felkészültségét, nemcsak tárgyi tudását tiszteltük, hanem elkötelezettségét is a jó ügyek iránt, aminek mindig minden körülmények között hangot adott. Tudott és szeretett vitatkozni és szakmai érvéket felsorolni álláspontja mellett. Hihetetlen tárgyi tudással, memóriával rendelkezett. Évekre visszamenően el tudta mondani, hogy az egyes intézmények finanszírozása hogyan alakult, milyen pénzügyi gondokkal kellett megküzdeni, hol van szükség felújításra, milyen beruházásokról érdemes dönteni. A politikai vezetőket éles logikával állította döntéshelyzet elé és elvárta tőlük, hogy megindokolják álláspontjukat. 2014. november 30-án Böröczfy Ferenc kezdeményezte nyugdíjazását, de felajánlotta segítéségét, tudását az új önkormányzati vezetésnek. Költségvetési és gazdálkodási tanácsadóként kiemelkedő tapasztalatával segítette a 2015. évi költségvetés összeállítását, részt vett az önkormányzat intézményeivel és a polgármesteri hivatal szervezeti egységivel folytatandó tárgyalásokon és segítette a 2014. évi zárszámadás munkafolyamatait. Nemcsak a hivatal dolgozói, hanem az önkormányzati képviselő-testület tagjai is elismerték tudását. Az érdemérem díj odaítélésekor Böröczfy Ferenc a betegségével küzdött, de senki sem gondolta, hogy a kitüntetés átadásakor már nem lesz közöttünk.

 

 

Comments are closed.