Alkotói pályázat gyerekeknek

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság „Tűzről pattant” címmel alkotói pályázatot hirdet óvodások, általános és középiskolások részére. A felmenő rendszerű pályázatra az iskolások 6-10, 11-14, valamint 15-18 éves korcsoportban küldhetnek alkotásokat.

Az országos pályázat fővédnöke dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, főigazgató, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke, míg az országos bírálóbizottság elnöke dr. Bérczi László tű. dandártábornok, országos tűzoltósági főfelügyelő. A fővárosi pályázat védnöke Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, fővárosi igazgató, a Fővárosi Tűzmegelőzési Bizottság elnöke, a fővárosi bírálóbizottság elnöke Lakatos Péter, World press díjas fotóriporter.

A pályázat célja, hogy az óvodások és az iskolások kreatív alkotásokon keresztül mutassák be a tűzoltók izgalmas és egyben veszélyes világát. A Tűzről pattant pályázaton az alkotások központi témája a tűzvédelem, amelyet a tűzoltói hivatás bemutatásával, egy tűzoltói beavatkozás ábrázolásával, vagy bármilyen más, ötletesen elkészített, a tűzvédelem fontosságát hangsúlyozó művel lehet bemutatni.

Az óvodások szabadkézi rajz kategóriában pályázhatnak.

Az iskolások korcsoportonkénti kategóriái:

  • szabadkézi grafika (A/4-es méretű ceruza, toll, tus, kréta, akvarell, pasztell kép vagy bármely más, szabadkézi technikával készített, A/4-es méretű alkotás pl. monotípia)
  • montázs (ragasztott technikával, A/4-es méretben)
  • számítógépes grafika (A/4-es méretben nyomtatható, számítógéppel készített alkotás)
  • mém (mém készítése bármelyik mémgenerátorral)
  • videó (30 másodperc)

Benyújtás módja: a szabadkézi rajzokat, grafikákat és a montázsokat eredetiben, postai úton, vagy személyesen kell eljuttatni a fővárosi igazgatóságra. A többi kategóriában készült alkotásokat e-mailben vagy elektronikus adathordozón postai úton, vagy személyesen juttathatják el az igazgatóságokra. Az alkotás leadásakor megadandó adatok: név, életkor (a pályázat beérkezési határidejének napján betöltött életkor), e-mail cím, telefonos elérhetőség. Az alkotások mellé a szülő vagy gondviselő hozzájáruló nyilatkozatát is mellékelni kell!

Beérkezési határidő: 2016. május 20.

Díjazás: a fővárosi/megyei bírálóbizottságok az iskolások pályázatai közül korcsoportonként és kategóriánként 3-3 alkotást díjaznak, az első helyezett alkotások automatikusan részt vesznek az országos versenyben is! Az országos verseny első helyezettjei családjukkal balatoni nyaraláson vehetnek részt.

Az az iskola, illetve óvoda, ahonnan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb iskola 2016”, illetve a „Legkreatívabb óvoda 2016” címet, mely együtt jár a tűzoltóság egyszeri, az iskolában/óvodában tartandó bemutatójával (füstsátor, tálcatűz oltás, olajtűz oltás, roncsvágás) és tűzvédelmi oktatás megtartásával.

Eredményhirdetés: 2016. május 27. (fővárosi/megyei), 2016. június 10. (országos)

A pályázatokat az alábbi e-mail címre várjuk: kisdi.mate@katved.gov.hu

Comments are closed.