Akik nem tudnak a hálózatra csatlakozni, használhatnák a közkifolyókat

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény módosítási tervezete szerint szociális szempontból el lehetne tekinti a vezetékes ivóvíz-, illetve csatornahálózatra történő kötelező rákötéstől, a közkifolyókból napi 30 liter vizet kellene biztosítani azoknak, akik innen jutnak vízhez, illetve kiegészülne a szolgáltató által kiállított számla is – derül ki  a kormány honlapján megjelent tervezetből.

A hatályos törvény szerint amennyiben van az utcában vezetékes ivóvíz, illetve szennyvízcsatorna, arra kötelesek rácsatlakozni az ingatlan tulajdonosok. A víziközmű-szolgáltató erre felszólítja a tulajdonosokat, akiknek egy évük van a csatlakozásra. Amennyiben ez az idő eredménytelenül telik el, akkor a szolgáltató a járási hivatalhoz fordul, hogy az kötelezze a tulajdonost a csatlakoztatásra. Ezt a szabályt ugyan változatlanul megismétli a tervezet, viszont a szöveg kiegészül egy olyan megengedő szabállyal, amely szerint a járási hivatal mentesítheti a tulajdonosokat a rákötési kötelezettség alól.
Ezt akkor teheti meg a hivatal, ha a tulajdonosra – a szociális rászorultsága miatt – nagy terhet jelent a bekötővezeték kiépítése, vagy az ingatlan használata víziközmű-szolgáltatás hiányában is biztosított, illetve e szolgáltatás hiánya nem veszélyezteti a felszíni és felszín alatti vizeket.
A tervezet megismétli azt a két éve élő szabályt, amely szerint nem kötelezhető a víz- illetve szennyvíz hálózatra történő rákötésre a Nemzeti Eszközkezelő Zrt., az általa – a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyektől – vásárolt ingatlanoknál.
Bekerültek a tervezetbe az ivóvizet kizárólag a közkifolyókról vételező személyek. Részükre a létfenntartási és közegészségügyi követelmények teljesítéséhez szükséges ivóvízellátás akkor biztosított, ha személyenként és naponta 30 literhez juthatnak, 300 méteres távolságon belül.
Az új szabályokat várhatóan július 1-től kell alkalmazni. A tervezet kiegészíti – a rezsicsökkentés kapcsán, szeptember elsejétől – a szolgáltatók számláira vonatkozó előírást is. Ennek lényege, hogy nemcsak az adott elszámolási időszak megtakarítását kell jelezni a számlán, hanem a 2013. július 1-je óta halmozódó megtakarítást is.

Comments are closed.