A “tűtornyos” templom

Rákospalota református közössége már a XVII. századtól bizonyíthatóan létezett, az idők folyamán többféle épületben gyűltek össze a hívek. Rákospalota-Óváros jelenlegi templomát 1938-ban kezdték építeni, három év alatt készült el. Az építkezés elkezdését az is elősegítette, hogy az egyházközség ajándékba megkapta a várostól a Kossuth utca 1. szám alatti telket, ahol a régi községháza állt – írja a www.rpovaros.hu.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

A hívek kétszázezer pengőt gyűjtöttek össze a Csaba Rezső tervei alapján készült épületre, mely emblematikus külalakját a helyi lelkipásztor, ifj. Benkő István skóciai tanulmányainak köszönhette, ugyanis ő ragaszkodott a gótikus stílus megjelenéséhez. Érdekesség, hogy az öreg templomból áthozták a szószéket, az orgonát, az úr asztalát és a padokat is, melyek most a karzaton találhatók, illetve két harang került át a régiek közül.
A Pesti Hírlap 1941. június 6-i száma szerint „Az avatási ünnepség keretében Séllyei-Fröhlich Ferenc presbiter ismertette a templomépítés történetét.” Az Újság pedig ugyanekkor arról írt, hogy „A felszentelés előtt elbúcsúztak a másfélszáz éves, már omladozó templomtól, és Benkő esperes-lelkész szavai, majd Victor János dr. igehirdetése után Ravasz László püspök mondotta el felszentelő imáját.” Hekli Katalin református lelkipásztor a templomról elmondta, hogy folyamatosan karbantartják az imahelyet, tavaly az orgonát újították fel, idén a fűtést korszerűsítik.

Comments are closed.