A pestújhelyi Bárka

Ha nem lenne a pestújhelyi Bárka Baptista Gyülekezet honlapján fent a templomuk története, szinte semmit nem tudnánk az egyik legfiatalabb egyházról. Pedig a baptista közösség és elődeik már több évszázada éltek hazánkban, majd 1905-től államilag is elismert felekezetté váltak.

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Fotó: XV Média, Nagy Botond

Ugyancsak 1905-ben költözött egy újpesti baptista család az akkor még Széchenyi-telep néven ismert településre, ahol Idősebb Beharka Pál és Nagy Pál kezdtek helyben gyülekezetépítésbe. A már említett újpesti Wick Fülöp indította el a gyülekezeti életet egy bérelt teremben, de az I. világháború miatt ez nem folytatódott.
A barkagyulekezet.hu honlap szerint 1927. október 10-én nyílt meg „Bethlen kápolna” néven egy bérelt imaterem a Határ út 5.-ben (jelenleg Wesselényi utca). Érdekesség, hogy a korabeli sajtóban szinte semmilyen információt nem találunk a gyülekezetről, az 1922-es Rendőrségi Útmutatóban említi a Baptista Hitközséget a Sugár út 40.-ben, viszont az 1928-as Budapest-Czím- és Lakásjegyzék pestújhelyi egyházak között nem mutatja a baptistákat.
A jelenlegi, Adria utca 24. alatti telket Wick Fülöp banktisztviselő vásárolta meg kölcsönből, 1945-ben fizette ki a gyülekezet. Nem sokáig élvezhették az imatermüket, mert a XV. kerületi tanács lakókat telepített az épület egyik részébe. A lakóknak 1984-ben fizettek a hívek lelépési pénzt, így került vissza az épület a gyülekezethez.
Azóta több komoly átépítés és felújítás történt, 2003-ban lebontották az eredeti épületet és újjáépítették a gyülekezeti házat. Dobner Győző lelkipásztor elmondta, hogy az új épület tervezése és kivitelezése során a célszerűséget tartották fontosnak, vagyis nincsenek az épületben költségesen kialakított nagyobb területet igénylő úgynevezett liturgiai terek, csupán kevés szimbolikus tárgy, amelyek figyelmeztetnek az épület rendeltetésére.
A közelmúltban kívül is szigetelték az épületet, elkészült a törvény által előírt belső parkoló, és most a kertbe szeretnének még több zöld növényt telepíteni.