A magyar történelem sorsfordító szereplőire emlékeztek

Az 1849-es szabadságharc leverése után október 6. a magyar történelem egyik legszomorúbb napja lett. A magyar kormány ezt átérezve 2001-ben Nemzeti Gyásznappá nyilvánította Batthyány Lajos első magyar miniszterelnök és a 13 magyar tábornok kivégzésének napját.

A magyar történelem sorsfordító szereplőiként ezek a kiválóságok igaz hazafiként, valódi és tántoríthatatlan patriótaként harcoltak egy jobb és igazságosabb, független, egyenjogú Magyarországért – mondta Cserdiné Németh Angéla polgármester a Batthyány Emlékkertben, ahol Hajdu László országgyűlési képviselővel és Tóth Imre alpolgármesterrel közösen megkoszorúzta az emlékművet. – Máig érvényes és fontos példát mutattak ők mindannyiunknak: magyar örmény, német, osztrák, horvát és szerb nemzetiségűként vállvetve küzdöttek az önkény és az elnyomás ellen, a szabad önrendelkezés jogáért és egy sokszínű, mégis egybekovácsolódott nép igazságáért. 

A XV. kerületben nemcsak 172 évvel ezelőtt voltak szabadságpártiak az emberek, hanem a mostani lakosok is, akik méltóképpen ápolják a hősök múltját. A Batthyány Emlékkertet 2002-ben alapította az önkormányzat – a Kossuth utcában, közvetlenül az iskola mellett –, melybe az első magyar kormány minisztereinek tiszteletére egy-egy fát is elültettek. Ezekre minden évben október 6. alkalmából a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzat képviselői nemzeti színű szalagokat kötnek. A kerületben több vértanúról is utcát neveztek el, melyekben ma már emléktábla található, és amelyet minden évben megkoszorúznak. 

Fotó: XVMÉDIA, Nagy Botond

Az idei gyásznapot az időjárás még szomorúbbá tette. A szürkébe borult ég, mintha könnyeket csurgatott volna, úgy esett az eső a résztvevőkre.

Comments are closed.