A lakóknak is van feladatuk

A közterületek takarítása az önkormányzat kötelező feladata – azonban a lakóknak, ingatlantulajdonosoknak is van szerepe e téren.

Az ingatlanok tulajdonosai ugyanis kötelesek gondoskodni az ingatlan és az ingatlan előtti járda, valamint a járda és a kocsiút közötti kiépített, vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről. Vagyis ezeken a területeken a lakók feladata a fűnyírás és a járdák takarítása.

Mindezt július 1-jétől a közterület-felügyelők, a városgazdálkodási főosztály és a hatósági főosztály munkatársai, illetve a Répszolg Kft. fokozottan ellenőrzi majd. Azokat a tulajdonosokat, akik nem tesznek eleget kötelezettségüknek, a jegyző felszólítja, hogy gondoskodjanak a hozzájuk tartozó területek szemét- és gyommentesítéséről. Akik nem takarítják ezeket a területeket, nem nyírják a füvet, azok ellen közigazgatási hatósági eljárást kell indítani – írja az önkormányzat honlapja.

Comments are closed.